Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wizualizacja aktywności neuronów in vivo

Europejscy naukowcy opracowali rewolucyjną metodę obrazowania neuronów w żywym mózgu. Umożliwiła ona określenie funkcji serotoniny przy różnych zachowaniach.
Wizualizacja aktywności neuronów in vivo
Większość leków antydepresyjnych, na przykład fluoksetyna (Prozac), działa poprzez zwiększanie poziomu serotoniny (5HT) w mózgu. Ponieważ jednak 5HT powiązana jest z wieloma różnymi funkcjami mózgu, nasza wiedza na temat dokładnego działania tych leków na układ nerwowy jest dalece niepełna.

W kontekście ostatnich postępów w dziedzinie narzędzi genetycznych i technik obrazowania, naukowcy uczestniczący w finansowanym ze środków UE projekcie SEROTONIN IN ACTION (Serotonergic modulation of cortical activity in vivo: from neurons to networks and implications for autism spectrum disorders) postanowili zbadać in vivo działanie 5HT w warunkach istotnych dla procesów fizjologicznych.

Uczeni opracowali nową technikę, które pozwoliła im na obrazowanie aktywności neuronów u myszy w stanie pobudzenia. Przy pomocy tej metody określono wzorzec aktywności neuronów pobudzających i hamujących w pierwotnej korze wzrokowej myszy przy różnych stanach behawioralnych. Zbadano ponad 6000 neuronów należących do czterech różnych populacji.

Wyniki badania wskazują, że poruszanie się zwiększa aktywność konkretnych interneuronów podczas stymulacji wzrokowej, a w ciemności reakcje neuronów są uzależnione od kontekstu. Jeżeli chodzi o czynność 5HT, stwierdzono wyraźny wpływ na wzorzec aktywności neuronów w pierwotnej korze wzrokowej.

Rezultaty badania SEROTONIN IN ACTION podważają dotychczasowe teorie i dostarczają przekonujących dowodów na mechanizmy obwodowe odpowiedzialne za zależne od zachowań zmiany odpowiedzi sensorycznej. Implikacje tych ustaleń wykraczają poza neurony wzrokowe i przyczyniają się do określenia mechanizmów komórkowych działania 5HT w ośrodkowym układzie nerwowym. Podobne podejście można by zastosować do zbadania podstaw zaburzeń neurologicznych, czego efektem mogą być postępy w zakresie opracowywania celów terapeutycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Neuron, fluoksetyna, serotonina, SEROTONIN IN ACTION, kora wzrokowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę