Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezprzewodowe budynki stają się energooszczędne

Naukowcy przeanalizowali sposoby zwiększenia energooszczędności budynków i uczynienie ich przyjaznymi dla sieci bezprzewodowych. Dzięki temu mogą powstać energooszczędne budynki o dobrym zasięgu sygnału sieci bezprzewodowej.
Bezprzewodowe budynki stają się energooszczędne
Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na analizy działania sieci bezprzewodowych w zależności od konstrukcji budynku. Wiedza ta jest niezbędna do doboru materiałów budowlanych, zapewniających niskie zużycie energii oraz efektywne rozchodzenie się fal radiowych.

Celem finansowanego ze środków UE projektu WIFEEB (Wireless friendly energy efficient buildings) było opracowanie i przetestowanie przyjaznej dla sieci bezprzewodowych i energooszczędnej koncepcji budynku oraz opracowanie i ocena materiałów budowlanych. Innym założeniem było pokazanie, w jaki sposób można przearanżować istniejące budynki oraz projektować nowe obiekty.

Prace wymagały obliczenia sprawności energetycznej i bezprzewodowej budynku poprzez ocenę pomiarów aktualnych i przyszłych sieci i systemów. Przeanalizowano również właściwości termiczne materiałów, w tym betonu, cegły, drewna i tynku.

Uczestnicy projektu WIFEEB zbadali dwie konstrukcje: elementy budynków przepuszczające częstotliwości w sposób selektywny (FSS), takie jak ściany, okna i fasady, oraz ściany inteligentne. Zaprojektowano wiele FSS pod kątem zastosowania w budynkach. Wyniki pokazują, że choć FSS mogą być przydatne w przepuszczaniu sygnałów, to mają ograniczoną zdolność ich zatrzymywania. Naukowcy przeanalizowali ściany inteligentne pod kątem możliwości zmiany aranżacji budynku na potrzeby różnych klientów i wymagań.

Opracowano i zoptymalizowano narzędzia CAD w celu połączenia modeli rozchodzenia się fal sieci bezprzewodowych z modelami efektywności energetycznej, w wyniku czego otrzymano kompletny model symulacji dla środowiska zbudowanego. Dodatkowo, partnerzy zaimplementowali funkcję modelowania 3D oprogramowania iBuildnet, aby umożliwić bezpośrednie wykorzystanie danych CAD budynku w modelu służącym do symulacji i generowania obiektów 3D.

Wśród przypadków testowych modelowanych w programie iBuildnet znalazł się budynek bezpieczny, inteligentny dom mieszkalny wyposażony w system inteligentnego pomiaru energii, zastosowanie inteligentnych konstrukcji nadających się do adaptacji oraz środowisko zakupowe i komercyjne różnorodnego użytku. Wyniki symulacji przetestowano doświadczalnie w różnych scenariuszach.

Zwiększenie zasięgu sygnału sieci bezprzewodowych oraz obniżenie zużycia energii w budynkach niewątpliwie będzie miało bardzo istotne znaczenie społeczno-ekonomiczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezprzewodowe, budynki, energooszczędne, zużycie energii, WIFEEB
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę