Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skuteczniejsze metody utylizacji odpadów dla małych i średnich przedsiębiorstw

Prace badawcze pozwoliły dostarczyć małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) przetwarzającym niewielkie ilości odpadów organicznych nowe metody lepszego wykorzystywania takich odpadów lub wydajniejszego i bardziej higienicznego ich utylizowania.
Skuteczniejsze metody utylizacji odpadów dla małych i średnich przedsiębiorstw
Restauracje, hotele, bazary, zakłady przetwórstwa rybnego i inne europejskie MŚP z sektora rolno-spożywczego przetwarzają rocznie 239 ton odpadów organicznych. Gospodarowanie takimi odpadami zgodnie z przepisami UE wymaga kosztownego utylizowania i wiąże się z potencjalnymi problemami sanitarnymi na miejscu.

W ramach finansowanego przez UE projektu ORION (Organic waste management by a small-scale innovative automated system of anaerobic digestion) zajęto się opracowaniem dla MŚP metod samodzielnego gospodarowania generowanymi odpadami organicznymi w celu ograniczania kosztów i poprawiania higieny. Badacze skoncentrowali się na możliwościach wykorzystywania odpadów organicznych jako biomasy energetycznej w celu zwiększania samodzielności i rentowności MŚP.

Partnerzy projektu ORION nawiązali współpracę z licznymi MŚP w celu opracowania nowych rozwiązań utylizacji odpadów organicznych. Wśród innych celów badań znalazło się opracowanie bioreaktora do fermentacji beztlenowej, który mógłby zmniejszyć koszty operacyjne MŚP.

Badacze przygotowali strategię szkoleniową, która pozwoli dotrzeć do szerokiej rzeszy MŚP i oferować im spersonalizowaną obsługę. Opracowane strategie miały na celu wspomaganie polityki UE w zakresie gospodarowania odpadami i energii odnawialnej.

Rozwiązania stworzone w ramach projektu ORION wspomogą MŚP w utylizowaniu i lepszym wykorzystywaniu odpadów organicznych. Wśród takich rozwiązań należy wymienić technologie antybakteryjne do bioreaktorów pozwalające ograniczać narastanie biofilmu na kluczowych elementach wewnątrz reaktora.

Wypracowane wyniki pomogą MŚP w budowaniu własnych oczyszczalni ścieków łączących oczyszczanie odpadów z wytwarzaniem energii. Pozwoli to poszerzyć ich wiedzę praktyczną na temat odzyskiwania odpadów, a zarazem pomoże im funkcjonować w sposób ekologiczny i rentowny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odpady organiczne, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, ORION, gospodarka odpadami, fermentacja beztlenowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę