Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SAFE H POWER — Wynik w skrócie

Project ID: 605095
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Turcja
Dziedzina: Energia, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nowoczesne techniki monitorowania do zapewnienia bezpieczeństwa zbiorników z wodorem

Wodór uważa się powszechnie za obiecujące paliwo alternatywne, którego popularyzacja pozwoliłaby ograniczyć szkodliwe dla środowiska emisje dwutlenku węgla z paliw kopalnych. W ramach jednej z inicjatyw UE zajęto się kwestiami bezpieczeństwa tego odnawialnego źródła energii.
Nowoczesne techniki monitorowania do zapewnienia bezpieczeństwa zbiorników z wodorem
Badania nad bezpiecznym wykorzystaniem wodoru opierają się przede wszystkim na wypadkach i obrażeniach odnotowanych w przeszłości w wyniku rozszczelnienia zbiorników podczas przechowywania i transportowania tego paliwa. Istniejące rozwiązania mechanicznego zabezpieczania zbiorników, metody wykrywania kruchości wodorowej na etapie produkcji i wykrywacze wycieków gazu nie są wydajne ani opłacalne. Co równie istotne, istniejące metody nie umożliwiają monitorowania w sposób ciągły w celu wczesnego wykrywania wad.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu SAFE H POWER (Continuous monitoring systems for the safe storage, distribution and usage of hydrogen power for transport) zaprojektowano systemy monitorujące do wykrywania i lokalizowania wad w pojazdach wodorowych i dużych zbiornikach na wodór.

Partnerzy projektu opracowali trzy systemy monitorowania ciągłego wykorzystujące techniki emisji akustycznej i radiografii neutronowej. Nieprzerwane monitorowanie pozwala wcześnie wykrywać wszelkie wady mogące doprowadzić do wycieku, a dzięki temu zapobiegać awariom.

Tani system czujników emisji akustycznych zainstalowany na zbiorniku z wodorem wykrywa sygnały dobiegające z dowolnego miejsca na ściankach zbiornika. System jest zasilany z akumulatora pojazdu, a w razie wykrycia wady zagrażającej integralności strukturalnej zbiornika wyświetla ostrzeżenie na desce rozdzielczej.

Zbudowano system obejmujący cały zestaw czujników emisji akustycznych, przeznaczony do ciągłego monitorowania dużych zbiorników z wodorem na stacjach obsługi i w zakładach produkcyjnych, opracowując do niego rozszerzone oprogramowanie do przetwarzania sygnałów. Oprogramowanie przetwarza dane z wielu czujników, wykorzystując techniki triangulacji do precyzyjnego lokalizowania wad na podstawie danych.

W trzecim systemie zastosowano techniki radiografii neutronowej i umożliwia on wykrywanie wad w zbiornikach kompozytowych. System nie daje jednak możliwości uzyskania pełnego obrazu wad w zbiornikach z wodorem, przez co w obecnej postaci nie nadaje się do zastosowań praktycznych i komercyjnych.

Prace projektu SAFE H POWER umożliwiły powstanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i odpowiadających zapotrzebowaniu na system inspekcji do monitorowania powstawania i wzrostu pęknięć zmęczeniowych w zbiornikach z wodorem stosowanych w pojazdach, na stacjach i na innych etapach łańcucha dostaw wodoru.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wodór, przechowywanie wodoru, SAFE H POWER, emisje akustyczne, radiografia neutronowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę