Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czystsze i lepiej zorganizowane miasta dzięki badaniom nad logistyką miejską

Wprowadzenie szczegółowego wspólnego planu działań i utworzenie trzech nowych klastrów pozwoliło czterem europejskim regionom doświadczyć korzyści z optymalizacji logistyki miejskiej.
Czystsze i lepiej zorganizowane miasta dzięki badaniom nad logistyką miejską
Zwiększona efektywność logistyki miejskiej oznacza oszczędności finansowe, czystsze powietrze, sprawniejszy handel i większy komfort życia w mieście. Logistyka miejska może też być ważnym rynkiem z punktu widzenia innowacji, wspomagając rozwój gospodarczy przedsiębiorstw i regionów.

Cztery regiony miejskie Europy połączyły siły w celu rozwijania innowacji i badań w tej dziedzinie w ramach finansowanego przez UE projektu DOROTHY (Development of regional clusters for research and implementation of environmental friendly urban logistics).

Zespoły projektowe z czterech zaangażowanych regionów — Toskanii we Włoszech, Walencji w Hiszpanii, Lisboa e Vale do Tejo w Portugalii i Oltenii w Rumunii — nawiązały ścisłą współpracę. Celem prac było usprawnianie logistyki miejskiej poprzez innowacje z korzyścią dla całej gospodarki.

Partnerzy konsorcjum zajęli się stworzeniem lokalnych klastrów i nawiązaniem kontaktów z kluczowymi podmiotami, w tym organami administracji lokalnej, przedstawicielami przemysłu, operatorami logistycznymi i środowiskami akademickimi. Klastry tworzono z myślą o potrzebach przyszłości i przezwyciężaniu trudności poprzez usprawnione formułowanie polityki i finansowanie.

Realizację tego celu wspomaga wspólny plan działania określający strategie całościowego rozwoju dla poszczególnych klastrów. Plan opracowano poprzez rozwijanie i realizację inicjatyw badawczych, programów edukacyjnych i wspólnych projektów, jak również konkretnych produktów i usług.

W ramach wspólnego planu działania zajęto się definiowaniem założeń i projektowaniem struktury logistyki miejskiej. Określono konkretne działania pozwalające wskazać zainteresowane strony i ich związki z polityką regionalną. W planie uwzględniono też szereg kluczowych kwestii, w tym metody oceny wpływu środowiskowego, ekonomicznego, społecznego i urbanistycznego. Dodatkowo udokumentowano czynniki motywujące i trudności oraz sfinalizowano plan finansowy wdrożenia ustalonych działań.

Gotowy plan działania przekazano wszystkim zainteresowanym podmiotom w zaangażowanych regionach oraz opublikowano na poziomie krajowym i międzynarodowym. Powstałe klastry rozpoczęły działalność w kilku dziedzinach, między innymi w zakresie poszerzania działalności wybranych małych i średnich przedsiębiorstw na skalę międzynarodową. Pozwoliło to usprawnić logistykę miejską, otwierając drogę dla korzyści socjoekonomicznych, ograniczania emisji zanieczyszczeń i wprowadzania nowych technologii ułatwiających życie mieszkańcom współpracujących regionów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Logistyka miejska, miasta, DOROTHY, zanieczyszczenia, klastry
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę