Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INTERIM — Wynik w skrócie

Project ID: 331583
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Przemysł

Nowe badania wspomagające ocenę skutków gospodarczych na poziomie regionalnym

W Walii przetestowano niedawno nowatorskie podejście do oceny skutków gospodarczych, które może znaleźć zastosowanie w prowadzeniu analiz ekonomicznych na poziomie regionalnym.
Nowe badania wspomagające ocenę skutków gospodarczych na poziomie regionalnym
Oceny makroekonomiczne w skali krajowej są ważnym elementem dobrego sprawowania rządów, szczególnie w obecnych czasach niestabilności gospodarczej. Często brakuje jednak modeli oceny pozwalających precyzyjne określać wpływ polityki gospodarczej na konkretne regiony. Aby temu problemowi zaradzić, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu INTERIM (Integrating economic regional impact models) podjęli się stworzenia bardziej całościowego i zintegrowanego podejścia do analizy regionalnych skutków gospodarczych.

W tym celu zajęto się tworzeniem pojedynczego systemu łączącego dwa skuteczne, lecz bardzo różne typy modeli: modele wejść i wyjść ekonometrycznych (EIO) oraz obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE). Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości sformułowania i dopracowania tak zaawansowanego modelu, skonsultowano się z badaczami akademickimi.

Ważnym etapem prac było dostrojenie i przetestowanie modelu EIO z wykorzystaniem danych testowych z Walii. Opracowany model pozwolił trafnie prognozować długoterminowe zmiany poziomów zatrudnienia i produkcji w regionie, dostarczając decydentom politycznym cennych informacji do oceny stanu gospodarki.

Choć pełna integracja obu modeli okazała się zadaniem znacznie trudniejszym i wykraczającym poza możliwości obecnego projektu, wykonane prace pozwoliły lepiej poznać badaną dziedzinę i uzyskać cenne wyniki badawcze. Wyniki akademickie w połączeniu z rekomendacjami odnośnie dalszych badań pozwoliły opracować nowatorską i dotychczas nierozważaną w ocenach funduszy strukturalnych metodę wstępnej selekcji sektorów według regionu. Nowa metoda może przynieść znaczące korzyści badaczom i decydentom politycznym w całej Europie, a potencjalnie również dostarczyć danych wspomagających kształtowanie polityki gospodarczej w skali regionalnej.

Wyniki projektu upowszechniano poprzez artykuły robocze i publikacje w pismach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wnioski prezentowano także na warsztatach i konferencjach po obu stronach Atlantyku oraz w dokumentach programowych kierowanych do rządu Walii. Pełne wykorzystanie wypracowanych wyników niewątpliwie przyczyni się do opracowania lepszych modeli skutków gospodarczych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Skutki gospodarcze, INTERIM, regionalny wpływ gospodarczy, model wejść i wyjść ekonometrycznych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę