Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczniejsze produkty rybne dla konsumentów

Pomimo znacznych wysiłków mających zapewnić, że do konsumenta docierać będą jedynie produkty wysokiej jakości, pasożyty ryb ciągle stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zagrożenie to może mieć postać zakażeń odzwierzęcych i reakcji alergicznych związanych ze spożyciem surowych, niedogotowanych lub lekko marynowanych owoców morza.
Bezpieczniejsze produkty rybne dla konsumentów
Celem projektu PARASITE (Parasite risk assessment with integrated tools in EU fish production value chains) było dostarczenie nowych dowodów naukowych i technologii do detekcji, monitorowania i łagodzenia skutków działania pasożytów odzwierzęcych. Chodzi tu przede wszystkim o nicienie typu Anisakis, ale także przywry z gromady płazińców metacerkarie, które występują w europejskich i importowanych produktach rybołówstwa.

Partnerzy projektu przeprowadzili ilościową ocenę zagrożenia pasożytami w produktach rybołówstwa, od sieci rybackich do talerza konsumenta, na każdym etapie unijnej produkcji rybnej. Na podstawie badania epidemiologicznego przedstawiono najbardziej obszerną kompilację zgromadzonych dotychczas danych epidemiologicznych dotyczących Anisakis, w odniesieniu do zasięgu geograficznego, liczby gatunków żywiciela oraz próbek różnej wielkości.

Badania te dostarczyły niezwykle przydatnych informacji, które posłużą do ulepszenia strategii działania przemysłu rybnego, zaprojektowanych z myślą o kontroli zagrożenia pasożytami. Dostarczyły także ram naukowych umożliwiających prowadzenie oficjalnych inspekcji weterynaryjnych oraz gwarantujących jakość i bezpieczeństwo produktów rybnych dla konsumentów.

Powstały także narzędzia do zarządzania identyfikowalnymi, wysokiej jakości próbkami magazynowymi stosowanymi w diagnostyce, próbach i eksperymentach. Stworzono też biobank pasożytów odzwierzęcych w produktach rybnych oraz wspomaganą komputerowo epidemiologiczną bazę danych georeferencyjnych dotyczących pasożytów odzwierzęcych w zasobach i produktach rybnych sprzedawanych w Europie.

Projekt przyczynił się ponadto do opracowania planu przyszłych badań oraz pomógł stworzyć europejską sieć współpracy naukowej w zakresie roli pasożytów w ekosystemach morskich. Przede wszystkim skoncentrowano się na gatunkach pasożytów o dużym wpływie na gospodarkę i zdrowie publiczne.

Rezultaty projektu PARASITE wskazują na konieczność udoskonalenia identyfikacji zagrożeń molekularnych, opisu antygenów/alergenów, oceny narażenia na pasożyty oraz metod detekcji przeznaczonych do zastosowań przemysłowych i innych. Prace te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa owoców morza, a także przyniosą korzyści w postaci poprawy zdrowia publicznego i zwiększonego zaufania konsumentów. Zwiększą także konkurencyjność europejskiego sektora owoców morza i usprawnią unijne polityki dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odzwierzęce, owoce morza, PARASITES, Anisakis, metacerkarie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę