Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaawansowane badania nad tworzeniem tkanin ognioodpornych

Wprowadzanie nanocząsteczek do różnego rodzaju tkanin pozwoliło zwiększać ognioodporność i przygotować grunt pod komercyjną produkcję produktów tekstylnych o ulepszonych właściwościach.
Zaawansowane badania nad tworzeniem tkanin ognioodpornych
Obecnie dostępne tkaniny przeważnie mają różnego rodzaju wady, takie jak konieczność stosowania chemikaliów niespełniających odpowiednich norm, wykorzystanie kosztownych włókien sztucznych i uwalnianie toksycznych oparów podczas spalania. Opracowanie ulepszonych tkanin zaawansowanych technicznie ma zatem duże znaczenie w wielu zastosowaniach, w tym przy produkcji wyposażenia samolotów, pościeli, mebli i tapicerki samochodowej.

W ramach finansowanego przez UE projektu FRONT (Flame retardant on textile) zajęto się wykorzystaniem nanocząsteczek przy produkcji zaawansowanych tkanin pozwalających sprostać oczekiwaniom konsumentów i rygorystycznym przepisom. Dzięki współpracy kilku partnerów przemysłowych zidentyfikowano wzorcowe tkaniny ognioodporne stanowiące cel prac. Badacze wybrali również typowe tkaniny do dalszych testów z wykorzystaniem nanocząsteczek, aby ocenić ogólny wpływ impregnacji.

W toku szczegółowych prac badawczo-rozwojowych stwierdzono, że zabezpieczanie tkanin bawełnianych wiąże się z licznymi wyzwaniami, a tkaniny poliestrowe i mieszane są pod tym względem bardziej obiecujące. Określono też optymalne cechy nanocząsteczek używanych do zwiększania odporności na ogień, badając ich właściwości strukturalne, termiczne i chemiczne oraz rozpuszczalność w płynach, toksyczność, ognioodporność, koszt i dostępność. Dużo uwagi poświęcono też właściwościom adhezyjnym nanocząsteczek.

Wyniki prac pozwoliły opracować tkaniny o większej odporności na ogień od istniejących materiałów tego typu pod względem czasu do zapłonu, szczytowego uwalniania ciepła i łącznej emisji dymu. Co istotne, do osiągnięcia pożądanego poziomu odporności nowych tkanin na ogień wystarczają niewielkie ilości nanocząsteczek.

Choć uzyskanie kompletnych wyników wymaga jeszcze dodatkowych badań, nowe tkaniny będą docelowo bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska, gdyż pozwolą ograniczyć ilość wymaganych środków chemicznych. Badania przeprowadzone w toku projektu niewątpliwie wniosą cenny wkład w przyszłą produkcję ulepszonych tkanin ognioodpornych do różnorodnych zastosowań i dziedzin, co będzie korzystne dla wszystkich Europejczyków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ognioodporne, nanocząsteczki, tkaniny zaawansowane technicznie, FRONT, uniepalniacz
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę