Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe priorytety badań w dziedzinie zabezpieczeń transportu

Szybkiemu rozwojowi transportu lądowego towarzyszy również rozwój nowych zagrożeń w coraz bardziej niestabilnym i zglobalizowanym świecie. Partnerzy jednego z projektów finansowanych przez UE wskazali najpilniejsze obszary badań nad zwiększaniem bezpieczeństwa miejskiego, lokalnego i długodystansowego transportu kolejowego i drogowego.
Nowe priorytety badań w dziedzinie zabezpieczeń transportu
UE nieustannie dąży do ulepszania zabezpieczeń transportu na całym kontynencie w celu zapewnienia nieprzerwanego kursowania oraz swobodnego przepływu pasażerów i towarów w bezpiecznym środowisku. W ramach finansowanego przez UE projektu CARONTE (Creating an agenda for research on transportation security) zajęto się zdefiniowaniem planu badań pozwalającego uwzględnić nowe zagrożenia dla transportu lądowego.

Badacze zebrali dane uzyskane z ponad 120 pokrewnych projektów badawczych i od ponad 100 ekspertów, jak również z licznych unijnych i krajowych programów badawczych i dokumentów programowych. Informacje poddano szczegółowej analizie w celu zidentyfikowania tematów o kluczowym znaczeniu dla planowania badań strategicznych na szczeblu Komisji Europejskiej i innych organów.

Zdefiniowano trzy kluczowe obszary badań w kontekście bezpieczeństwa transporty lądowego: "Zintegrowane podejście do zapewnienia odporności transportu lądowego na zagrożenia elektroniczne", "Zintegrowane podejście do wczesnego i skutecznego wykrywania zagrożeń dla transportu lądowego" oraz "Zintegrowane podejście do zabezpieczania transportu kolejowego i masowego — badania nad wykrywaniem, zarządzaniem kryzysowym i rolą czynników ludzkich". Podczas rozszerzonych prac badawczych konieczne będzie uwzględnianie kilku najpilniejszych kwestii, między innymi zarządzania kryzysowego, równowagi między bezpieczeństwem a prywatnością pasażerów oraz świadomości klientów i personelu w zakresie bezpieczeństwa. Z kwestii technicznych istotnych dla dalszych badań wskazano uwzględnianie bezpieczeństwa na etapie projektowania, modernizowanie zabezpieczeń, ochronę pojazdów przed cyberatakami i zabezpieczanie infrastruktury krytycznej.

W pracach projektu zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej. Cenne wyniki i wnioski w tym obszarze przedstawiono na kilku konferencjach, w tym na konferencji na temat cyberbezpieczeństwa i transportu. Wyniki upowszechniano również poprzez biuletyny, warsztaty, dwie monografie o długofalowych celach badań nad zabezpieczeniem transportu lądowego i różnego rodzaju raporty tematyczne. Nowe wnioski w zakresie planowania badań strategicznych nad zabezpieczaniem transportu lądowego niewątpliwie przyczynią się do zwiększania bezpieczeństwa i efektywności transportu dla wszystkich Europejczyków.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Transport lądowy, bezpieczeństwo, zabezpieczenia transportu, CARONTE, koleje
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę