Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak opieka rodzicielska wpływa na mózg niemowlęcia

Nowe, nieinwazyjne techniki obrazowania mózgu umożliwiają naukowcom badanie umysłu niemowlęcia podczas interakcji z matką.
Jak opieka rodzicielska wpływa na mózg niemowlęcia
Istotny wpływ na to, w jaki sposób u niemowlęcia wykształcają się zdolności behawioralne, społeczne i językowe, ma interakcja z rodzicami lub opiekunami. Natomiast na to, jak dziecko reaguje na różne rodzaje opieki — od opartej na emocjonalnym przywiązaniu lub pozytywnej po emocjonalnie niezaangażowaną lub negatywną — wpływają jego geny.

Celem finansowanego ze środków UE projektu INFANT NIRS (Frontal asymmetry as an endophenotypic marker of differential susceptibility to parenting in infancy: A functional NIRS study) było znalezienie prostego sposobu na identyfikowanie osób, których mózg jest bardziej wrażliwy na środowisko opieki rodzicielskiej niż mózg innych osób. Taka podatność na opiekę pozytywną lub negatywną może powodować problemy behawioralne i rozwojowe u dzieci.

Uczeni skupili się na obszarze mózgu odpowiedzialnym za umiejętności społeczne, takie jak emocje, rozwiązywanie problemów, pamięć i język. Podejrzewali, że różnice dotyczące aktywacji prawej i lewej części czołowej mózgu mogą być wskazówką, że mamy do czynienia z podatnym mózgiem.

Wykorzystali prostą technikę obrazowania mózgu, aby zaobserwować, jak wrażliwość matki wpływa na te obszary w przedmózgowiu niemowlęcia. Wrażliwość odzwierciedla zdolność matki do rozpoznawania sygnałów płynących od dzieci i odpowiedniego reagowania na nie. Zasadniczo, im wrażliwsza matka, tym dziecko rozwija się zdrowiej i ma wyższe kompetencje społeczne.

Po obserwacji interakcji matek z niemowlętami podczas zabawy, uczeni przyjrzeli się częściom mózgu dziecka aktywowanym, gdy matka mówiła do niego. Ustalono, że mózgi niemowląt, których matki wykazywały pozytywne zachowanie podczas zabawy, reagowały bardziej pozytywnie na radosny ton głosu niż na ton pełen złości.

O ile to odkrycie było zgodne z oczekiwaniami, naukowcy nie znaleźli dowodów na to, że reakcje niemowląt są uzależnione od różnic aktywacji lewej i prawej części przedmózgowia. Choć rezultaty tych badań wskazywałyby, że obrazowanie mózgu nie pozwala przewidzieć prawidłowości rozwoju behawioralnego dziecka, dostarczają one ważnych informacji na temat zdolności poznawczych niemowląt.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rodzicielstwo, obrazowanie mózgu, INFANT NIRS, wrażliwość matki, przedmózgowie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę