Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Teoria względności i geony

Naukowcy z UE zbadali jeden z obiektów przewidywanych w teorii względności, a mianowicie geony. Zespół zastosował nowe rozwiązania matematyczne do różnych aspektów tego problemu, co może potencjalnie pozwolić na wyeliminowanie ciemnej materii.
Teoria względności i geony
Ogólna teoria względności Alberta Einsteina przewiduje istnienie obiektu nazywanego geonem. To teoretyczne zjawisko ma być falą elektromagnetyczną lub grawitacyjną, utrzymywaną przez jej własną energię.

W ramach projektu GRAVITYWAVESTARS (Localized objects formed by self-trapped gravitational waves), finansowanego ze środków UE, badano, w jaki sposób fale grawitacyjne tworzą geony. Zespół opracował nowe rozwiązania matematyczne równań grawitacji. Problemem było tu skonstruowanie geonów, zbadanie ich stabilności i żywotności oraz przeanalizowanie konsekwencji istnienia geonów dla wszechświata. Badano też układy w fizyce materii skondensowanej i chromodynamice kwantowej.

Uczeni podeszli do skomplikowanego problemu fal grawitacyjnych w próżni, uwzględniając w pierwszej kolejności jego prostszy aspekt: samograwitujące nieposiadające masy pole skalarne. Wyprowadzili grupę rozwiązań matematycznych dotyczących rozszerzania się czasoprzestrzeni.

W drugim etapie prac badano miejscowe struktury fal grawitacyjnych w próżni, nazywane geonami AdS. Konsorcjum zbadało takie obiekty przy pomocy dwóch uzupełniających się metod. Uczonym udało się przezwyciężyć trudności związane z uogólnieniem istniejącego rozwiązania na perturbacje wyższego rzędu.

Te niezwykle skomplikowane z technicznego i matematycznego punktu widzenia prace mogą znaleźć zastosowanie w badaniu ciemnej materii. Omawiane rozwiązania nie wymagają przy tym wprowadzania nowych egzotycznych rodzajów materii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Teoria względności, geony, ciemna materia, fale grawitacyjne, GRAVITYWAVESTARS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę