Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe spojrzenie na krajobrazy archeologiczne

Nowe badania interdyscyplinarne pozwolą stymulować zmiany w metodach archeologii krajobrazu poprzez przejście z poziomu stanowiska na poziom krajobrazu. Wspomoże to rozwój nowych technik, między innymi badań geofizycznych na dużą skalę.
Nowe spojrzenie na krajobrazy archeologiczne
Analiza krajobrazów we Włoszech i znacznej części regionu śródziemnomorskiego dowodzi słuszności tezy kontinuum archeologicznego. Dotychczasowe badania prowadzone we Włoszech miały charakter reaktywny i były podporządkowane znanym metodom i ich ograniczeniom.

Za cel finansowanego przez UE projektu EMPTYSCAPES (Filling 'empty' landscapes, mapping the archaeological continuum) przyjęto przezwyciężenie tych ograniczeń. Zyskano w ten sposób nowe możliwości badania różnorodnych zagadnień archeologicznych i historycznych.

Odkrywanie i dokumentowanie dotychczas niedostępnych danych ma duże znaczenie archeologiczne, metodologiczne i polityczne. Prace w tym zakresie pozwoliły poszerzyć dostępną wiedzę archeologiczną.

Umożliwiły też wnioskowanie o udział w szwedzkim systemie finansowania badań oraz skorzystanie z programu grantów badawczych finansowanych przez Leverhulme Trust. W tym ostatnim przypadku przeprowadzono w Wielkiej Brytanii studium przypadku z zakresu archeologii krajobrazu, obejmujące między innymi badania geofizyczne na dużą skalę oraz identyfikowanie obiektów archeologicznych i tworzenie ich map na podstawie obrazów z dronów.

Badania przyniosą też korzyści socjoekonomiczne w postaci stworzenia nowych miejsc pracy związanych z wykorzystywaniem technik zdalnego wykrywania. Poprawa ogólnej jakości uprzednio zaplanowanych prac archeologicznych powinna też wpłynąć pozytywnie na ogólny koszt takich prac i skrócić ich czas.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Krajobrazy, archeolodzy, badania geofizyczne, kontinuum archeologiczne, EMPTYSCAPES
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę