Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjna metoda podnosi poziom nauczania przedmiotów ścisłych wśród kobiet i młodzieży

UE boryka się z problemem braku inżynierów oraz zbyt małej różnorodności wśród studentów kierunków technicznych. Aby temu zaradzić, w ramach pewnej unijnej inicjatywy przeanalizowano, w jaki sposób można by przyciągnąć i utrzymać kobiety w sektorze nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).
Innowacyjna metoda podnosi poziom nauczania przedmiotów ścisłych wśród kobiet i młodzieży
Liczne inicjatywy edukacyjne i promocyjne na poziomie unijnym i krajowym mają na celu zwiększenie liczby studentek kierunków technicznych oraz utrzymanie jak największej liczby magisteriów w takich programach nauczania. Ich rezultaty są dość umiarkowane, pomimo inwestowania znacznych środków. Finansowany ze środków UE projekt REESP (Re-engineering Europe's STEM pipeline) miał za zadanie odwrócić ten trend dzięki szkoleniom, wymianie wiedzy i działaniom promocyjnym.

Partnerzy projektu przeanalizowali doświadczenia i poglądy studentek kierunków technicznych. Przeprowadzono wywiady z 47 studentkami studiów inżynierskich i technologicznych z Irlandii, Polski i Portugalii. Dzięki temu określono powody, dla których kobiety unikają przedmiotów STEM, oraz czynniki wpływające na ich decyzje dotyczące podjęcia studiów na kierunkach technicznych lub rezygnacji z nich.

Zespół REESP przygotował różne szkolenia, takie jak warsztaty poświęcone budowaniu robotów, mające na celu propagowanie STEM wśród uczennic szkół podstawowych i średnich oraz zmianę sposobu postrzegania dyscyplin i karier związanych ze STEM. W warsztatach wykorzystano uczenie się oparte na problemach (PBL), aby zaangażować i zmotywować uczennice na wszystkich poziomach edukacji.

Usprawniono kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych, tak aby dysponowali odpowiednią wiedzą oraz znali narzędzia pedagogiczne i programy nauczania. Podkreślono też rolę nauczycieli w przyciąganiu i utrzymaniu różnorodnej grupy studentów i uczniów, szczególnie poprzez stosowanie sprawdzonych metod PBL.

Zaproponowano program nauczania w Dublin Institute of Technology w dziedzinie badań nad edukacją techniczną dla rożnych rodzajów stopni magisterskich.

W działaniach informacyjnych i promocyjnych wykorzystano stoisko na Europejskiej Nocy Naukowców, dyskusje na konferencjach poświęconych STEM oraz programy i warsztaty dotyczące budowy robotów, skierowane do nauczycieli.

Projekt REESP przyczyni się do rozwiązania problemu zbyt małej liczby absolwentów kierunków technicznych w Europie dzięki przyciągnięciu i utrzymaniu kobiet na takich kierunkach, zwiększeniu świadomości na temat STEM oraz zaangażowaniu młodzieży.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Kobiety, nauka, technologia, inżynieria i matematyka, REESP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę