Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Losy ludów tubylczych podczas kolonizacji Brazylii

W ramach jednego z projektów finansowanych przez UE zajęto się badaniem losów ludów tubylczych z wybranych plemion brazylijskich objętych portugalską kolonizacją Ameryki. Badacze przyjrzeli się zarzutom stawianym ludności tubylczej i ich potomkom oraz procesom przeciwko nim kierowanym do Trybunału Inkwizycji w Portugalii w okresie od XVI do XIX w.
Losy ludów tubylczych podczas kolonizacji Brazylii
Szczególnie w XVIII w. dochodziło do licznych sporów między ludnością tubylczą różnorodnego pochodzenia etnicznego i z różnych obszarów Brazylii a kolonizatorami z Portugalii i innych krajów. Różnice kulturowe i dynamicznie zmieniające się sojusze kulturowe przyczyniały się do poważnych napięć politycznych, przemocy na tle etnicznym i niepokojów społecznych. W ramach projektu NATIVE INQUISITION (The native peoples and the Portuguese inquisition) zajęto się relacjami społecznymi oraz praktykami kulturowymi i religijnymi powstałymi w wyniku kontaktów między chrześcijańskimi kolonizatorami, Afrykanami i ludnością tubylczą portugalskiej Ameryki.

Głównym celem projektu było lepsze poznanie historii oporu i adaptacji ludności tubylczej włączanej do kolonialnego społeczeństwa portugalskiej Brazylii, wyróżniającego się hybrydyzacją kulturową i powszechnym mieszaniem się ras. Badacze zastosowali podejście etnohistoryczne i analizę praktyk społeczno-kulturowych i religijnych w celu wypracowania interpretacji dylematów kulturowych tych populacji w kontaktach religijnych i międzyetnicznych z kolonizatorami.

Początkowe prace dotyczyły zróżnicowania relacji między ludami tubylczymi a reprezentantami innych kultur (na przykład misjonarzami, handlarzami, osadnikami i podróżnikami), niewolnikami afrykańskimi i osobami mieszanego pochodzenia afrykańsko-brazylijskiego. Dążono przy tym do lepszego poznania zdolności adaptacji i oporu z punktu widzenia ludów tubylczych w relacjach z tymi podmiotami.

Następnie badacze przyjrzeli się roli ludów tubylczych i ich potomków w tym scenariuszu dziejowym. Dążąc do zrozumienia różnych poziomów powiązań kulturowych, badano codzienne kontakty między tymi grupami.

Prace dotyczyły również stosowanego w nowożytnej Europie rozróżnienia paradygmatycznego między osobami pochodzenia tubylczego i mieszanego (metysami). W ramach projektu NATIVE INQUISITION opisano i zbadano zarzuty stawiane przez inkwizytorów tubylcom i metysom oraz utworzono mapę grup etnicznych w poszczególnych regionach w okresie od XVI do XIX w.

Opracowano przy tym zestawienie źródeł historycznych, które wspomoże przyszłe badania nad kontaktami ludów tubylczych z portugalską Inkwizycją. Badacze stworzyli bazę danych wszystkich osób oskarżonych przez Inkwizycję oraz szczegółowy wykaz wszystkich zarzutów i procesów inkwizytorskich przeciwko ludom tubylczym.

Wyniki badań upowszechniano podczas prowadzonych kursów. Wnioski projektu pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat kultur tubylczych, a dodatkowo mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia współczesnej Ameryki Łacińskiej.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Ludy tubylcze, kolonizacja, Brazylia, Ameryka portugalska, NATIVE INQUISITION
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę