Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HMO — Wynik w skrócie

Project ID: 627056
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Austria
Dziedzina: Zdrowie, Zasoby wodne, Rolnictwo i leśnictwo

Profile cukru w mleku matki

Oligosacharydy w mleku matki (HMO), czyli cukry występujące wyłącznie w kobiecym mleku, chronią niemowlęta przed patogenami i mają liczne inne dobroczynne właściwości. Naukowcy korzystający ze środków unijnych badali, czy HMO mogą zostać wykorzystane jako biomarkery schorzeń metabolicznych podczas ciąży.
Profile cukru w mleku matki
Stężenie i skład HMO w mleku matki mają wysoce zmienny i zindywidualizowany charakter. Niewiele wiadomo na temat wpływu zdrowia matki oraz czynników środowiskowych na prenatalny poziom HMO. Aby to zmienić, w ramach inicjatywy HMO (Effect of physical activity in pregnancy on maternal and fetal human milk oligosaccharides) zbadano HMO u matki i płodu. Celem było znalezienie biomarkerów wskazujących na przebieg ciąży oraz rozwój płodu.

Prace rozpoczęto od opracowania wysoce skutecznej metody chromatografii ciekłej z fluorescencyjnym oznaczaniem obecności i ilości HMO. Ta czuła metoda umożliwia oznaczanie do 18 HMO na wydzielacz antygenów grupowych krwi w oparciu o obecność lub brak obecności 2'fukozylolaktozy i laktodifukotetraozy. Wyniki sprawdzono przy pomocy spektrometrii mas i roztwarzania enzymatycznego.

Zrekrutowano 27 zdrowych kobiet o normalnej masie ciała w celu przeprowadzenia obserwacyjnego badania kohorty metodą porównań podłużnych w całym okresie ciąży, aby określić zmienność profili HMO. Naukowcy ocenili stężenie HMO w próbkach osocza z organizmu matki w czterech punktach czasowych, z których ostatni przypadał na moment porodu.

Wyniki badania wskazują, że HMO można wykrywać w osoczu matki nawet w pierwszym trymestrze oraz że ich stężenie rośnie w miarę zbliżania się terminu porodu. W czasie ciąży, wychodząc od profilu złożonego głównie z sjalowanych HMO, poziom fukozylowanych HMO staje się znacznie wyższy w drugim trymestrze.

Analizy statystyczne profili HMO u matki i płodu ujawniły, że stan metaboliczny matki wpływa na prenatalne stężenie i skład HMO. Dokładniej mówiąc, HMO u matki może wpływać na przebieg ciąży, choć brak jest istotnych wskaźników wpływu na wzrost płodu czy skład ciała.

W badaniu HMO określono prenatalne profile HMO w kohorcie zdrowych kobiet ciężarnych. W ten sposób przygotowano grunt pod szersze badania, które w przyszłości umożliwią skorelowanie nieinwazyjnych biomarkerów w mleku matki z chorobami noworodków i karmiących matek. Chodzi tu na przykład o wykrywanie schorzeń takich jak stan przedrzucawkowy czy cukrzyca ciężarnych. Badania takie mogą pomóc prawodawcom i instytucjom zdrowia publicznego w realizacji interwencji promujących zdrowy tryb życia, minimalizujący ryzyko nieprawidłowego rozwoju płodu.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Oligosacharydy w mleku matki, mleko matki, biomarkery, ciąża, HMO, przeżycie płodu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę