Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FORCE — Wynik w skrócie

Project ID: 607858
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie

Modele przemian technologicznych

Naukowcy z UE opracowali nowy model prognostyczny i oparte o bazę danych narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, aby pomóc w określaniu oczekiwań i zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa. W pracach wykorzystano zdobycze 28 projektów z UE i nie tylko.
Modele przemian technologicznych
Ze środków siódmego programu ramowego (7PR) finansowane są liczne badania mające na celu przewidywanie przyszłości technologii bezpieczeństwa. Niedokładne prognozy mogą być kosztowne, zarówno pod względem finansowym, jak i politycznym.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu FORCE (Foresight coordination for Europe) stworzono model prognostyczny oraz inteligentny system wspierający podejmowanie decyzji (IDSS), w oparciu o przegląd i analizę 28 wcześniejszych badań prognostycznych, a także podsumowanie dotychczas stosowanych metod i kontekstów ich używania.

Pomoże on prawodawcom i interesariuszom sektora bezpieczeństwa w określaniu oczekiwań i zagrożeń związanych z przyszłymi trendami społecznymi i technologicznymi w oparciu o metodologie i informacje pochodzące z wcześniejszych, aktualnych i przyszłych analiz prognostycznych.

Decydenci będą też mieli możliwość strategicznego planowania krótko-, średnio- i długoterminowych zagrożeń związanych z nowymi technologiami oraz przemianami społecznymi.

System IDSS jest skalowalny, pozwala na łączenie się ze źródłami zewnętrznymi oraz może być rozwijany także po zakończeniu projektu. Połączenie modelu prognostycznego i IDSS umożliwia uzyskanie różnorodnych funkcji wyszukiwania i analizy informacji pochodzących z wcześniejszych inicjatyw.

Zespół zintegrował i przetestował wszystkie komponenty systemu, a na początku 2016 r. w ramach projektu zorganizowano dwa wydarzenia poświęcone walidacji.

Rozwiązania powstałe w projekcie FORCE oznaczają zwiększenie dokładności prognoz przemian technologicznych w branży bezpieczeństwa, a tym samym mniejsze ryzyko inwestycji. Materiał wideo na temat projektu można obejrzeć tutaj.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Przemiany technologiczne, technologie bezpieczeństwa, wsparcie podejmowania decyzji, FORCE, model prognostyczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę