Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MEDGATE — Wynik w skrócie

Project ID: 290201
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie, Rolnictwo i leśnictwo

Badania i szkolenia dotyczące połączenia mórz

Dzięki interdyscyplinarnemu badaniu, w którym zrekonstruowano wymianę przez połączenie między Morzem Śródziemnym a Oceanem Atlantyckim w okresie od 5 do 10 milionów lat temu powstała europejska sieć prowadząca badania nad tego rodzaju zjawiskami.
Badania i szkolenia dotyczące połączenia mórz
Cieśniny odgrywają decydującą rolę w wymianie wody, ciepła, soli i składników odżywczych między oceanami i morzami. Mają też istotny wpływ na regionalny oraz światowy klimat. Aby ocenić ich wpływ na klimat na przestrzeni czasu, potrzebna jest wiedza na temat dawnych cieśnin. Dobrym przykładem są korytarze morskie, które łączyły Atlantyk z Morzem Śródziemnym przed powstaniem Cieśniny Gibraltarskiej około 5 milionów lat temu. Uległy one wyniesieniu i zachowały się na lądzie w północnym Maroku i południowej Hiszpanii. Choć przez ostatnie kilkadziesiąt lat przeprowadzono wiele badań, dokładny czas zamknięcia się tych korytarzy, ich geometria, sposób wymiany wody oraz ich wpływ na światowy klimat nie są do końca poznane.

Uczestnicy projektu MEDGATE (Reconstructing Mediterranean-Atlantic exchange during the Miocene), finansowanego ze środków UE, postanowili zrekonstruować ewolucję tych korytarzy morskich. Aby tego dokonać, zorganizowano program szkoleń, wspierających współpracę badawczą. W ramach projektu MEDGATE przeszkolono 10 badaczy, przekazując im wiedzę z zakresu geologii, technik biostratygraficznych, nowoczesnej geochemii oraz modelowania numerycznego.

Szkolenie pozwoliło uczonym na rozwijanie kariery zarówno w nauce, jak i przemyśle. Badacze byli zaangażowani we wszystkie aspekty projektu, w tym jego koordynację oraz rozpowszechnianie wyników wśród interesariuszy z sektora naukowego i przemysłu, a także ogółu społeczeństwa. Po podniesieniu swoich kwalifikacji i zdobyciu doświadczenia uczeni zaczęli prowadzić szkolenia techniczne w swoich dziedzinach. Oceniono globalne oraz lokalne następstwa wymiany wód między Morzem Śródziemnym a Atlantykiem, a także utworzono nową europejską sieć obejmującą różne sektory, która prowadzi dalsze międzynarodowe badania w tym obszarze.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Połączenie Morza Śródziemnego z Oceanem Atlantyckim, MEDGATE, miocen, geologia, geochemia, modelowanie numeryczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę