Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COURAGE — Wynik w skrócie

Project ID: 607949
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Włochy
Dziedzina: Zdrowie, Zasoby wodne, Rolnictwo i leśnictwo

Nowy unijny plan badań nad cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Celem planu badań w dziedzinie cyberprzestępczości i cyberterroryzmu było znaczące zwiększenie bezpieczeństwa obywateli i krytycznej infrastruktury oraz usprawnienie czynności dochodzeniowych.
Nowy unijny plan badań nad cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
Nasza cywilizacja jest w coraz większym stopniu uzależniona od cyberprzestrzeni, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej i wymianę informacji, a to rodzi wśród prawodawców, firm i obywateli wiele obaw dotyczących cyberprzestępczości.

Cyberprzestępczość wiąże się nie tylko z wysokimi kosztami, ale także z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, tożsamości i prywatności infrastruktur, przedsiębiorstw i obywateli.

COURAGE (Cybercrime and cyberterrOrism (E)Uropean Research AGEnda) to unijny projekt, w którym podjęto strategiczne i kompleksowe działania przeciwko cyberprzestępczości i cyberterroryzmowi. Inicjatywa realizowana była w oparciu o multidyscyplinarne podejście z udziałem badaczy specjalizujących się w prawie, socjologii i ekonomii oraz technologiach komputerowych i systemowych. Aby określić najważniejsze tematy badań, zastosowano podejścia oddolne i odgórne. Utworzono repozytorium wiedzy naukowej na temat cyberprzestępczości i cyberterroryzmu w celu przeprowadzenia analizy i zidentyfikowania luk w badaniach. Prace te skupiały się na użytkownikach, analityce semantyce oraz konkurencyjnych rozwiązaniach rynkowych.

Wśród poruszonych problemów znalazły się: szybkość przemian technologicznych, brak przejrzystej strategii dotyczącej najlepszych rozwiązań oraz brak ujednoliconej terminologii obejmującej różne dyscypliny. Na liście tematów badań znalazło się 12 punktów, dotyczących różnorodnych zagadnień. Wśród nich można wymienić legalność i skuteczność blokowania niedozwolonych treści, zapobieganie i zwalczanie mowy nienawiści i innych wykroczeń dotyczących treści wspierających terroryzm oraz wykrywanie i zapobieganie oszustwom komputerowym.

W planie COURAGE zawarto opis różnych ról interesariuszy i zalecanych działań dla poszczególnych jego punktów. Przykładem są dostawcy rozwiązań w sektorze prywatnym, którzy odgrywają kluczową rolę w codziennych działaniach dotyczących użytkowników końcowych oraz przełomowych dokonaniach w zakresie badań i technologii. Mogą oni przekazywać informacje o tym, jak słabe punkty zabezpieczeń wpływają na ich systemy i oprogramowanie.

Organizacje badawczo-technologiczne (RTO) również pełnią istotną rolę, ponieważ pomagają w tworzeniu praktycznych rozwiązań i zaleceń. Sektor naukowy odpowiada za kształcenie nowych pokoleń ekspertów i innych specjalistów, a także tworzenie programu nauczania.

Do najważniejszych owoców projektu należy zaliczyć książkę pt. "Combating Cybercrime & Cyberterrorism - Policies and Management of research", która zawiera analizy przypadków, objaśnienia strategicznych działań oraz informacje kontekstowe. Informacje przydadzą się szczególnie prawodawcom oraz badaczom.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Cyberprzestrzeń, cyberprzestępczość, cyberterroryzm, repozytorium wiedzy naukowej, organizacje badawczo-technologiczne (RTO)
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę