Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Modele innowacji społecznych

Unijny zespół badaczy badał zarządzanie gospodarką społeczną i innowacjami społecznymi. Działania prowadzone w ramach projektu skupiały się na polityce rządu w zakresie kultury, opieki zdrowotnej i integracji osób w niekorzystnej sytuacji.
Modele innowacji społecznych
Zespół finansowanego ze środków UE projektu VALUES (Value analysis of local utilities of enterprises from social sector) badał zarządzanie gospodarką społeczną w kontekstach terytorialnych. Zespół opracował model innowacji społecznych oparty na modelu Vaeskena i Zafiropoulou, który podkreśla związek pomiędzy sposobami rządzenia a regulacjami.

Naukowcy badali trzy aspekty polityk społecznych i rozwoju lokalnego. Głównymi obszarami zainteresowania były polityki w zakresie kultury i służby zdrowia, a także polityki integracji społecznej i gospodarczej osób w niekorzystnej sytuacji.

Analiza skupiała się również na trzech obszarach: rozwoju kulturalnym nowych terytoriów, migracji oraz usługach domowych. Zespół udokumentował studia przypadków dotyczące wpływu działań kulturalnych na badanych terytoriach. Działania obejmowały różne festiwale muzyki i sztuki we Francji, Maroku i Rumunii.

W przypadku każdego terytorium naukowcy podkreślili współzależności między różnymi rodzajami zainteresowanych stron, które wpływały na tworzenie zróżnicowanych form zarządzania. Zespół opracował zatem nowe struktury zarządzania na terytoriach, również w zakresie kwestii miejskich, gospodarczych i społecznych. Model podstawowy został odpowiednio rozwinięty w celu uwzględnienia procesów tworzenia wartości w danym obszarze.

Zespół opracował także model biznesowy na potrzeby wsparcia procedur tworzenia polityk publicznych w ramach procesu demokratycznego.

Wyniki projektu VALUES przyczyniły się do udoskonalenia podejść do zarządzania publicznego w kontekście rozwoju terytorialnego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Innowacje społeczne, gospodarka społeczna, VALUES, analiza wartości, terytoria
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę