Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Cenne produkty pozyskiwane z odpadów

Zespół naukowców z UE opracował nowe sposoby recyklingu odpadów organicznych. Ich starania zaowocowały nowymi zastosowaniami procesu karbonizacji hydrotermalnej (HTC), nowymi normami jakości oraz narzędziem wspomagania decyzji.
Cenne produkty pozyskiwane z odpadów
Rocznie Europa produkuje ok. 140 ton bioodpadów, co przekłada się na ok. 300 kg na osobę, z czego większa część kończy na wysypisku śmieci. Obecna technologia przetwarzania tzw. mokrej biomasy nie jest wydajna, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że mogłaby być wykorzystana jako surowiec naturalny do wysokojakościowych produktów węglowych.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu NEWAPP (New technological applications for wet biomass waste stream products) opracowane zostały nowe, wydajne i przyjazne środowisku techniki przetwarzania mokrej biomasy. Procesy te wykorzystują proces HTC. Realizacja projektu rozpoczęła się od określenia aktualnych barier technologicznych oraz oceny szeregu produktów otrzymywanych w procesie HTC.

Naukowcy wybrali i scharakteryzowali strumienie odpadów biomasy, które miały zostać przetworzone. Następnie oszacowali możliwości każdego z nich. W rezultacie wybrano produkty otrzymane w procesie HTC, nadające się do wprowadzenia na rynek, dla których następnie zespół projektu określił potencjał rynkowy. Po wybraniu odpowiednich strumieni odpadów, w Hiszpanii rozpoczęto przetwarzanie za pomocą HTC.

W pierwszej kolejności grupa naukowców przetestowała nowe technologie ponownego wykorzystania odpadów na bazie HTC. Następnie zidentyfikowali oni kilka możliwych form wykorzystania węgla HTC.

Kolejnym ich krokiem było ustalenie normy jakości dla ponownego wykorzystania mokrej biomasy. Zespół określił także poszczególne właściwości mokrej biomasy, które są niezbędne w przemysłowych zastosowaniach, takie jak zawartość wody i wartości kaloryczne. Tak opracowany nowy standard przedłożono do rozpatrzenia przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

Trzecim produktem omawianego projektu było narzędzie wspomagające decyzje w zakresie wdrożenia technologii ponownego wykorzystywania mokrej biomasy. Narzędzie to umożliwia użytkownikom rozpoznanie takich strumieni odpadów, które najkorzystniej można przetwarzać za pomocą HTC, a także określenie, które produkty są najodpowiedniejsze do wprowadzenia na rynek.

Następnie zespół NEWAPP badał produkty węglowe i procesy użyte do ich produkcji, by wreszcie przejść do analizy kosztów i korzyści.

Osiągnięcia projektu przyczynią do zwiększenia konkurencyjności procesów na bazie HTC. Co więcej, przekształcanie odpadów biomasy w użyteczne produkty przyniesie ogromne korzyści dla przemysłu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Karbonizacja hydrotermalna, mokra biomasa, NEWAPP, strumień odpadów, technologia ponownego wykorzystania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę