Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad tożsamością kulturową płci i kontrowersje w mediach

W ramach przeprowadzonego badania analizowano kontrowersje społeczno-naukowe związane z płcią w amerykańskich mediach, ze szczególnym uwzględnieniem debat publicznych na temat relacji pomiędzy płciami, których uczestnicy wykorzystywali dane psychologiczne na temat płci.
Badania nad tożsamością kulturową płci i kontrowersje w mediach
W społeczeństwach informacyjnych problemy społeczne są coraz częściej dyskutowane i rozwiązywane na podstawie danych naukowych. Wysiłki zmierzające do rozwiązania problemów społecznych przy wykorzystaniu wiedzy naukowej często jednak prowadzą do kontrowersji publicznych. DISPUTING GENDER (Disputing gender. Understanding how psychological gender research is used in public scientific controversies on gender in US-American media) to finansowany ze środków UE projekt, którego celem było zbadanie znaczenia wiedzy psychologicznej w niektórych kontrowersjach medialnych w Stanach Zjednoczonych, głównie w latach 90. ubiegłego wieku.

Pierwsze działania prowadzone w ramach projektu polegały na wyjaśnieniu najważniejszych pojęć teoretycznych, takich jak "kontrowersje społeczno-naukowe" i "ogół społeczeństwa". Umożliwiło to sformułowanie stosunkowo redukcyjnego pojęcia ogółu społeczeństwa, które odnosiło się głównie do tradycyjnej sfery publicznej najważniejszych gazet. Następnie zespół projektu prowadził analizy i poszukiwania innych środków, za pomocą których naukowcy komunikują się ze społeczeństwem i włączają jego przedstawicieli do swoich badań.

Zebrane dane umożliwiły pełnotekstowe wyszukiwanie kontrowersji naukowych w mediach w Stanach Zjednoczonych skupiających się na zagadnieniach związanych z płcią, takich jak nierówności na rynku pracy, gwałty, partnerstwo i rodzina. Do analizy wybrano również artykuły dostępne w mediach.

Wyniki pokazują, że kontrowersje społeczno-naukowe dotyczące nierówności płci, które opierają się na wiedzy psychologicznej prowadzą do systematycznych wyłączeń pewnych tematów i punktów widzenia. Naukowcy często korzystają z publicznych kontrowersji naukowych w celu zdobycia autorytetu społecznego jako autorzy wiedzy, co odciąga uwagę od omawianych problemów społecznych.

Wyniki te przeanalizowano na sympozjum, podczas którego zbadano szerzej kwestię relacji między nauką a społeczeństwem. Rozpowszechniano również innowacyjne sposoby przekazywania wiedzy naukowej społeczeństwu, takie jak krytyczne badania oparte na działaniu, obrady otwarte dla publiczności i nauczanie umiejętności krytycznej nauki w szkołach średnich. Wyniki będą przydatne zarówno dla społeczności naukowej, jak i dla ogółu społeczeństwa.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Badania nad tożsamością kulturową płci, kontrowersje społeczno-naukowe, media w Stanach Zjednoczonych, debaty publiczne, DISPUTING GENDER
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę