Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaawansowana technologia nadzoru wideo w walce z drobnymi przestępcami

Rodząca się technologia, która łączy monitoring wideo, chmurę obliczeniową i szybkie łącza internetowe, może pomóc w zwalczaniu drobnej przestępczości.
Zaawansowana technologia nadzoru wideo w walce z drobnymi przestępcami
Liczba drobnych przestępstw w Europie rośnie za sprawą trudności gospodarczych, wyższej stopy bezrobocia i nielegalnej imigracji. Działalność kieszonkowców i złodziei torebek, a przede wszystkim napady rabunkowe i napaści z bronią w ręku przeobraziły niektóre miejskie obszary w niebezpieczne miejsca, co sprawia, że tym bardziej potrzebne są skuteczne środki do zwalczania tych zjawisk.

Celem finansowanego ze środków unijnych projektu P-REACT (Petty criminality diminution through search and analysis in multi-source video capturing and archiving platform) było opracowanie nowego systemu rejestrowania wideo i technik archiwizacji, aby lepiej chronić uczęszczane miejsca i małe przedsiębiorstwa. W ramach tego projektu opracowano tani system, łączący kamery wideo z internetem i chmurą obliczeniową, co ma poprawić techniki obrazowania sytuacji i klasyfikacji incydentów.

Aby to osiągnąć, uczestnicy projektu zaprojektowali ramy do analizy wizualnej, dzięki której można ocenić zajście już na wczesnym etapie za pomocą zaawansowanej wielomodalnej technologii wizualizacji w trybie offline, która może wspomóc proces podejmowania decyzji. Ta tania technologia w połączeniu z lokalnymi danymi wywiadowczymi i klasyfikacją sygnałów alarmowych w czasie rzeczywistym wykorzystuje stosunkowo nową usługę na bazie chmury znaną jako VSaaS (usługa nadzoru wideo). Przy użyciu technologii semantycznych do szybkiego przesiewu informacji zgromadzonych w archiwum wideo oprogramowanie P-REACT jest w stanie przewidzieć i wykryć przyszłe drobne przestępstwa, a także im zapobiegać.

Co ważne, system bierze pod uwagę wszystkie prawne i etyczne aspekty zajść, w tym kwestie prywatności. Jest ponadto skalowalny, modułowy i może być zintegrowany z innymi sieciami lub systemami, a głównym jego celem jest skuteczne zapobieganie drobnym przestępstwom.

Zanim powstał gotowy do użytku prototyp, skuteczność omawianego rozwiązania została udowodniona podczas serii demonstracji i wielu prób. Mimo że technologia ta wymaga dalszego sprawdzenia przed komercyjnym zastosowaniem, partnerzy projektu i wiele powiązanych przedsiębiorstw wyrazili zainteresowanie wprowadzeniem tego produktu na rynek. Jeśli tak się stanie, technika zniechęcająca do popełniania przestępstw, dająca nadzieję na bezpieczniejsze ulice, na pewno zostanie dobrze przyjęta przez Europejczyków.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Nadzór wideo, drobne przestępstwo, P-REACT, chmura obliczeniowa, VASaaS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę