Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ISCOBRA — Wynik w skrócie

Project ID: 628785
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja
Dziedzina: Zdrowie, Rolnictwo i leśnictwo

Wzmocniona współpraca na rzecz innowacji w dziedzinie biologii

W ramach unijnej inicjatywy zaproponowano zmiany w sposobie, w jaki naukowcy i pracownicy instytucji naukowych prowadzili między sobą wymianę idei oraz materiałów biologicznych, które mają przetrzeć szlak dla koncepcji gospodarki biologicznej.
Wzmocniona współpraca na rzecz innowacji w dziedzinie biologii
W ostatnich latach naukowcy zrobili ogromne postępy w przetwarzaniu materiałów biologicznych w produkty przemysłowe. Gospodarka oparta m.in. na takich produktach, jak biopaliwa, bioplastiki, szczepionki, hormony i produkty lecznicze, do których produkcji wykorzystano żywe zasoby biologiczne, zwana jest gospodarką biologiczną.

Odkrywanie sposobów na konwersję zasobów biologicznych w energię, chemikalia czy materiały wymaga takiego systemu, który by wspierał innowacyjne rozwiązania w nauce oraz współpracę w tej dziedzinie. Dzielenie się koncepcjami i zasobami przyczyniłoby się do pobudzenia innowacyjności, natomiast obecna światowa polityka, mająca na celu regulowanie i ochronę w zakresie własności zasobów biologicznych, ten rozwój hamuje.

Finansowana ze środków unijnych inicjatywa ISCOBRA (Global challenges and bio-based economy: Assessing institutional structures, constraints and outcomes of bio-based research in agriculture (ISCOBRA)) miała na celu zbadanie, jak instytucjonalna i regionalna polityka wpływa na dostęp naukowców do materiału biologicznego i jak się to przekłada na międzynarodową współpracę naukową. Uczestnicy projektu ISCOBRA mieli nadzieję, że przyczynią się do usprawnienia światowego przepływu idei i materiałów poprzez lepsze zrozumienie aktualnych porozumień między instytucjami i naukowcami, którzy pracują nad zagadnieniami związanymi z rolnictwem opartym na bioróżnorodności.

Opracowali więc ramy analityczne dla zbudowania rozległej współpracy międzynarodowej, łączącej osoby i zasoby naukowe rozsiane po całym świecie, jak również podstawy dla przepisów regulujących wymianę materiałów biologicznych. Rezultaty zweryfikowano, wykorzystując dane z krajowego badania sprawdzającego mechanizm wymiany między ośrodkami naukowymi materiałów na bazie mikrobów, zwierząt hodowlanych, insektów oraz z ekosystemów wodnych.

Badania te pokazały, że relacje w ramach współpracy obejmującej personel, zasoby, możliwości, wiedzę i plan działania, nie są stabilne, dlatego też projekt ISCOBRA miał za zadanie sprawdzić różne metody budowania zaufania. Badania wybranych projektów badawczych z całego świata odsłoniły ponadto mocne i słabe strony poszczególnych ustaleń dotyczących wymiany materiałów i dzielenia się informacjami.

Na podstawie tych wyników naukowcy zidentyfikowali główne obszary, których zarządzanie może być udoskonalone, jeśli chodzi o współpracę w ramach złożonych globalnych inicjatyw. Ma to pomóc w formułowaniu podstaw dla przepisów, które są aktualnie wdrażane w Europie, a które mogą mieć wpływ na możliwości naukowców w zakresie zdobywania nowych materiałów do swoich badań.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Innowacyjność, materiały biologiczne, gospodarka biologiczna, ISCOBRA, rolnictwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę