Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jeziora źródłem nowej wiedzy o pogodzie na Tytanie

Naukowcy opracowali nowe techniki, które dostarczają nam kolejnej dawki wiedzy na temat znaczenia zależności między powierzchnią Tytana a klimatem tego największego księżyca Saturna.
Jeziora źródłem nowej wiedzy o pogodzie na Tytanie
Na dużych szerokościach geograficznych Tytana odkryto wiele jezior płynnych węglowodorów i zagłębień terenu po takich jeziorach. Powstały one, gdyż nietypowa orbita Saturna sprawia, że warunki klimatyczne panujące na Tytanie nie są symetryczne.

Dzięki inicjatywie unijnej TITANSLAKES (Titan's lakes: Croll-Milankovitch, seasonal and hydrologic cycles) uzyskaliśmy większą wiedzę na temat pogody na Tytanie i jej wpływu na powierzchnię księżyca. Naukowcy w ramach tego projektu podjęli starania, aby ustalić, w jaki sposób zmienna orbita Tytana wpływa na transport związków lotnych w długiej perspektywie czasu i tworzenie się powierzchniowych zbiorników. Innym ich zadaniem było zbadanie reakcji jezior i mórz Tytana na zmianę pór roku.

Badacze skupili się na określeniu roli, jaką odgrywa podziemny transport metanu i etanu. Ponadto zanalizowali dane pochodzące z obrazów księżyca, aby móc lepiej zrozumieć jego ogólną klimatyczną i hydrologiczną ewolucję. Co więcej, do badań środowiska Tytana wykorzystano modele do wytwarzania i wykrywania fal wiatru.

Aby zbudować mapę całego Tytana, zespół projektu użył danych pochodzących z instrumentów Cassini RADAR SARtopo oraz z wysokościomierza. W ten sposób odkryto cztery znaczne wzniesienia w topografii terenu, każde z nich szerokie na 200 km, gęsto poprzecinane i widoczne na radarze jako jasne obiekty, rozsiane wzdłuż łuku o długości 3000 km w południowo-wschodniej ćwiartce Tytana.

W ramach projektu TITANSLAKES opracowano i zastosowano nową metodę analizy obrazu połączoną z usuwającym szumy algorytmem, co oferuje nieosiągalne jak dotąd rezultaty naukowe. Naukowcy odkryli, że zatopione doliny mają taką samą głębokość, sugerując tym samym, że są podobne do teras morskich (wąskich płaskich obszarów oddzielonych od siebie załomami).

Te najnowsze obserwacje sugerują wzrost poziomu płynności w północnym morzu, czego przyczyną mogą być zmiany związane z porami roku lub dłuższymi odcinkami czasu.

Wyniki omawianych badań rzucają nowe światło na znaczenie zależności pomiędzy powierzchnią Tytana a jego klimatem. Zdobyta w ten sposób wiedza była inspiracją dla idei nowej misji związanej z Tytanem, obecnie zaproponowanej jako misja Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA).

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Tytan, zależności między powierzchnią a klimatem, Saturn, jeziora płynnych węglowodorów, TITANSLAKES
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę