Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EMOTION IN SPEECH — Wynik w skrócie

Project ID: 302452
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo

Szczegółowa analiza postrzegania emocji w mowie

W kontekście mowy, prozodia oznacza to, w jaki sposób coś jest wypowiadane — tzn. opisuje intonację, akcent, ton i rytm. Naukowcy korzystający ze środków unijnych badali relatywne znaczenie tonu, synchronizacji i głośności w komunikowaniu podstawowych emocji.
Szczegółowa analiza postrzegania emocji w mowie
Projekt EMOTION IN SPEECH (Emotional prosody in speech: The importance of pitch, timing and loudness) poświęcony był badaniu trzech wskazówek dźwiękowych o istotnym znaczeniu dla afektywnych aspektów prozodii. Prace prowadzone były zgodnie z dwoma głównymi założeniami. Dotyczyły one dokładniejszego zrozumienia percepcji prozodii emocjonalnej jako takiej oraz umieszczenia jej w bardziej uniwersalnym kontekście poprzez porównanie z ekspresją emocjonalną w muzyce.

Prace podzielono na trzy główne części. W pierwszej kolejności partnerzy przygotowali zwalidowany zestaw wypowiedzi emocjonalnych w języku francuskim, określając zbiór bodźców, który może być wykorzystywany przez badaczy do badania prozodii emocjonalnej w tym języku. Wypowiedzi odczytywane przez aktorów zostały zaprezentowane jednojęzycznym użytkownikom języka francuskiego. Pomiary akustyczne wykazały, że sposób wyrażania emocji przez troje aktorów był bardzo różny. Ostateczne 90 wybranych wypowiedzi poddawanych jest dalszym analizom, aby przetestować percepcję emocji w mowie wśród uczestników zadania muzycznego.

Następnie przetestowano wpływ znajomości drugiego języka (angielskiego) na postrzeganie przez użytkowników języka francuskiego amerykańskiej prozodii emocjonalnej. Zespół przeanalizował zależność między deklarowaną przez uczestników znajomością języka angielskiego a ich rozpoznawaniem i oceną emocji w angielskiej prozodii i wybuchami afektu. Ustalono, że znajomość angielskiego była powiązana tylko z prozodią emocjonalną i tylko w odniesieniu do pozytywnych emocji. W PLOS One ukazał się artykuł opisujący te właśnie prace, pod tytułem "Second language ability and emotional prosody perception".

Trzecia część prac polegała na przygotowaniu zbioru bodźców muzycznych wyrażających gniew i radość, a następnie przetestowaniu ich wraz z równoważnymi bodźcami mowy w celu zbadania uniwersalnych aspektów emocji słuchowej. W badaniu elektroencefalograficznym wykorzystano improwizowane melodie i bodźce mowy, aby określić, czy mózg przetwarza emocje na podstawie tych dwóch rodzajów bodźców w podobny sposób. Wyniki tych badań zostaną opisane w artykule, który aktualnie znajduje się w przygotowaniu.

Przeprowadzone w projekcie badania i ich wyniki wskazują na złożoność percepcji prozodii emocjonalnej. Trwające wciąż prace i eksperymenty dostarczą ważnych informacji na temat sposobów postrzegania emocji przez ludzi i będą mogły zostać wykorzystane na przykład do leczenia upośledzenia rozpoznawania emocji u osób z zaburzeniami rozwoju.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Emocje w mowie, prozodia, prozodia emocjonalna, ton, wskazówki dźwiękowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę