Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wyszkolenie i przygotowanie służb ratunkowych

Naukowcy z UE pomogli europejskim służbom ratunkowym lepiej przygotować się do sytuacji kryzysowych o zasięgu transgranicznym. Zespół przygotował internetowe szkolenia i inne zasoby, w tym narzędzia do samooceny dla organizacji i osób indywidualnych.
Wyszkolenie i przygotowanie służb ratunkowych
Wszystkie sytuacje kryzysowe są wyzwaniem dla władz i ludności, ale reagowanie na kryzysy transgraniczne jest jeszcze trudniejsze. Tego rodzaju wydarzenia są rzadkie, zwykle stanowią zaskoczenie dla władz i mogą powodować efekt domina.

Finansowany ze środków UE projekt TACTIC (Tools, methods and training for communities and society to better prepare for a crisis) pomógł w lepszym przygotowaniu społeczności na zagrożenia o charakterze transgranicznym. Konsorcjum opracowało internetową platformę, umożliwiającą ocenę zależności między postrzeganiem ryzyka a indywidualnymi zachowaniami.

Studia przypadków dotyczyły terroryzmu, powodzi, epidemii i trzęsień ziemi. Uwzględnienie różnych działań i podejść pozwoliło na opracowanie opartego na wielu zagrożeniach podejścia do przygotowania społeczności i strategii zarządzania kryzysowego. Zespół opracował też szereg materiałów edukacyjnych.

Powstało narzędzie do samooceny, przeznaczone dla organizacji działających w którymś z czterech obszarów studiów przypadków analizowanych w projekcie. Umożliwia ono organizacjom ocenę realizowanych przez nie działań związanych z informowaniem o zagrożeniach. W oparciu o wyniki oceny uczestniczące organizacje otrzymują raport wyszczególniający mocne i słabe strony. Zawiera on sugestie dotyczące ulepszeń oraz porady na temat opracowania spójnej strategii informacyjnej, pozwalającej na skuteczne wpływanie na zachowania ludności.

Uczeni przygotowali też podobne narzędzie do samooceny, skierowane do indywidualnych obywateli. Oferuje ono krótki raport z informacjami zwrotnym oraz odnośniki do przydatnych stron internetowych.

Zarówno organizacjom, jak i osobom indywidualnym konsorcjum zaoferowało przykłady dobrych praktyk, dostępne w formie biblioteki online.

Materiały przygotowane w ramach projektu TACTIC umożliwiają organizacjom oraz osobom indywidualnym ocenę i poprawę przygotowania do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Sytuacje kryzysowe, szkolenia, przygotowanie, sytuacje kryzysowe o zasięgu transgranicznym, TACTIC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę