Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wielofunkcyjne nanocząstki złota do zastosowań terapeutycznych

Dobrze zaprojektowane nanocząstki złota (AuNP) mogą całkowicie zmienić wynik leczenia różnych chorób, w tym raka sutka i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona.
Wielofunkcyjne nanocząstki złota do zastosowań terapeutycznych
Białka są materiałem budulcowym wszystkich żywych komórek i są niezbędne do wszystkich procesów zachodzących w organizmie. Ich funkcje często zależą od przybieranego przez nie kształtu. Celowanie i modyfikowanie kształtu białek poprzez stosowanie nanocząstek pozwala im na rozpoznawanie komórek nowotworowych penetrowanie ich. Ta metoda może przełożyć się na nowe terapie.

W ramach finansowanego przez UE projektu NANOGOLD4PARKINSONS (Targeted brain delivery of Nrf-2 gene and α-synuclein binding peptide using functionalised gold nanoparticles for disease-modifying therapy of Parkinson's disease) naukowcy uzyskali ściśle ujednolicone nanocząstki złota funkcjonalizowane różnymi związkami na bazie peptydów i celowanymi w LAT-1. Funkcjonalizowane nanocząstki złota i białka można selektywnie wycelować w komórki raka sutka, aby dostarczać chemioterapeutyki wyłącznie do tych komórek.

Naukowcy z powodzeniem wykazali skuteczność metody, która pozwala selektywnie celować w komórki raka sutka i zabijać je bez toksycznego działania na inne tkanki. Zespół zsyntetyzował nanozłoto funkcjonalizowane ligandem LAT-1, a następnie naświetlał obszar docelowy impulsami lasera w podczerwieni. Metoda ta okazała się skuteczna w zabijaniu komórek raka sutka. Zastosowane środki skutecznie uwrażliwiały komórki raka sutka na konwencjonalne chemioterapeutyki, w tym docetaksel i cisplatynę.

Przezwyciężenie trudności, jaką stanowi dostarczanie małych ilości środków leczniczych do ściśle określonych obszarów w mózgu, jest wyzwaniem w leczeniu większości zaburzeń tego narządu. Transporter aminokwasów LAT-1 może ułatwić białkom, np. inhibitorom agregacji Nrf-2 i α-synukleiny, oraz innym lekom przenikanie bariery krew-mózg. Wstępne prace wykazały nasilony wychwyt funkcjonalizowanych LAT-1 AuNP przez pierwotne komórki śródbłonka mózgu szczurów bez szkodliwego wpływu na żywotność komórek.

Jeśli przyszłe doświadczenia in vitro dowiodą możliwości transportowania nanocząstek funkcjonalizowanych poprzez barierę krew-mózg z zastosowaniem LAT-1, przełoży się to na nowe możliwości leczenia chorób Parkinsona i Alzheimera. Leczenie funkcjonalizowanymi AuNP może też obniżyć koszty opieki zdrowotnej oraz poprawić jakość życia osób borykających się z ciężkimi chorobami.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Nanocząstki złota, rak sutka, choroba Parkinsona, NANOGOLD4PARKINSONS, LAT-1
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę