Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MGPCAT — Wynik w skrócie

Project ID: 626441
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Przemysł, Energia

Niedrogie, przyjazne środowisku katalizatory do zadań specjalnych

Związki boroorganiczne są obiecującymi katalizatorami, które mogą znaleźć zastosowanie w technologiach związanych z energetyką.
Niedrogie, przyjazne środowisku katalizatory do zadań specjalnych
Badania nad katalizą stanowią ważną dziedzinę nauki stosowanej i obejmują wiele dziedzin chemii. Katalizatory są niezbędne do wytwarzania większości ważnych przemysłowo chemikaliów. Rosną jednak obawy o ich oddziaływanie na środowisko, dlatego też dąży się w przemyśle do stosowania bardziej ekologicznych procesów oraz poszukiwania czystszych i tańszych katalizatorów.

Zastąpienie katalizatorów z metali szlachetnych niedrogimi, powszechnie występującymi i najczęściej mniej toksycznymi pierwiastkami z głównej grupy stanowi cel przewodni najnowocześniejszych badań. W ramach finansowanego przez UE projektu MGPCAT (Main group element catalysts and bond activation reagents) naukowcy analizowali anionowe ligandy borylowe, aby tworzyć kompleksy przypominające reaktywność metali z grup przejściowych.

Prace dały bardzo obiecujące wyniki. Udało się zsyntetyzować nowe ligandy organiczne, które mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu układów polianionowych ligandów borylowych. Zespół opracował też nowe procedury wydajnej syntezy innowacyjnych dianionowych ligandów z czterema lub pięcioma miejscami koordynacyjnymi, które można następnie wykorzystać do tworzenia rodników na podstawie bromku lub wodorku boru. Wymagane są dalsze prace, aby przekształcać ligandy o dwóch lub trzech miejscach koordynacyjnych w odpowiadające im kompleksy na bazie cyny o reaktywności stechiometrycznej odpowiedniej do istotnych procesów katalitycznych.

Dodatkowo w projekcie MGPCAT opracowano innowacyjną i bardziej dogodną procedurę jednoetapowego przygotowywania związków borylowych cynku z bromku boru. Wyniki mogą być przełomowe, zważywszy na trudności związane z bezpośrednim przygotowywaniem rodników borylowych metali.

Związki boroorganiczne są relatywnie niedrogie, jako że bazują na metaloidach powszechnie występujących w glebie, są więc obiecującą alternatywą dla obecnych katalizatorów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Katalizator, związki boroorganiczne, pierwiastki głównej grupy, MGPCAT, ligand borylowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę