Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AREA — Wynik w skrócie

Project ID: 316004
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Serbia
Dziedzina: Zdrowie, Rolnictwo i leśnictwo

Wsparcie dla serbskich badań rolno-spożywczych

Pewna unijna inicjatywa przyczyniła się do podniesienia poziomu badań naukowców w dziedzinie rolnictwa i żywności w Serbii dzięki wymianie wiedzy oraz opracowaniu programów badawczych i technologicznych na największym wydziale rolnictwa w tym kraju.
Wsparcie dla serbskich badań rolno-spożywczych
Serbia potrzebuje rolnictwa i przemysłu spożywczego, aby wykarmić swoich mieszkańców, a także zwiększyć eksport z pożytkiem dla gospodarki. Pomimo to w kraju brakuje odpowiednich zasobów finansowych i kadr, aby prowadzić nowoczesne badania rolno-spożywcze.

Finansowany ze środków UE projekt AREA (Advancing research in agricultural and food sciences at Faculty of Agriculture, University of Belgrade) zwiększył potencjał badawczy Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu w Belgradzie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii badawczych, pomagających w rozwijaniu bardziej produktywnych, przyjaznych środowisku i zrównoważonych nauk w dziedzinie rolnictwa i żywności. W tym celu zmodernizowano infrastrukturę, zakupiono nowy sprzęt, zatrudniono doświadczonych badaczy, którzy przeszkolili młodych naukowców, oraz zadbano o wymianę wiedzy i pomysłów z innymi uczonymi z UE.

Prace oparto na wiedzy 13 zespołów badawczych z Wydziału (obejmującej różne dziedziny botaniki, zoologii nauk o żywności i biotechnologii), aby uczynić serbskich sektor rolno-spożywczy bardziej konkurencyjnym. Wysłanie młodszych, jak i starszych badaczy do 14 instytucji goszczących w UE oraz organizacja licznych seminariów i warsztatów walnie przyczyniły się do podniesienia poziomu specjalistycznej wiedzy na Wydziale.

Szczególnie ważne były odwiedziny czterech doświadczonych uczonych, posiadających wysokie kwalifikacje z zakresu biologii molekularnej i mikroskopii / spektroskopii ramanowskiej, których brakowało w laboratoriach Wydziału Rolnictwa. Pomogli oni w założeniu czterech nowych, w pełni wyposażonych laboratoriów do badań z zakresu biologii molekularnej, w poprawie jakości badań w doposażonych istniejących laboratoriach oraz przeszkoleniu młodych badaczy z korzystania z nowoczesnego sprzętu w różnych dziedzinach badań dotyczących rolnictwa i żywności.

Chodzi tu między innymi o laserowe urządzenie do mikroskopii / spektroskopii ramanowskiej. Umożliwia ono oznaczanie i ustalanie położenia cząsteczek w próbce, dzięki czemu naukowcy z Wydziału mogą prowadzić analizy strukturalne i chemiczne próbek roślin i zwierząt oraz produktów spożywczych, a także testować procedury biotechnologiczne.

Innowacje i odkrycia dokonywane dzięki podniesionemu potencjałowi badawczemu muszą być chronione przez prawa własności intelektualnej, takie jak patenty czy tajemnice handlowe. W ramach projektu AREA utworzono organ administracyjny zajmujący się ochroną praw własności intelektualnej na Wydziale, a także przeszkolono badaczy w tym zakresie.

Potwierdzeniem efektywności inicjatywy są najnowsze dokonania Wydziału. Sfinansowano 11 międzynarodowych projektów (w tym cztery w ramach programu Horyzont 2020), dziewięć osób obroniło doktoraty, wypromowano młodych badawczy oraz opublikowano 50 artykułów w międzynarodowych czasopismach.

Co ważne, dzięki umożliwieniu Wydziałowi Rolnictwa świadczenia komercyjnych usług, na przykład dotyczących badań jakości żywności i testów biotechnologicznych, projekt AREA zapewnił mu dodatkowe źródło dochodów, a jednocześnie przyczynił się do poprawy produktywności rolnictwa i przemysłu spożywczego przy pomocy badań naukowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania rolno-spożywcze, biologia molekularna, mikroskopia / spektroskopia ramanowska, Serbia, AREA, Wydział Rolnictwa, Uniwersytet w Belgradzie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę