Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Plan walki z cyberprzestępczością w internecie

Naukowcy opracowali szczegółowy plan działania, określający priorytety badawcze związane ze zwalczaniem cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Dalekosiężny plan pomoże poprawić bezpieczeństwo europejskich internautów.
Plan walki z cyberprzestępczością w internecie
Rozwojowi technologii cyfrowych towarzyszy zwiększanie się zagrożenia ze strony cyberprzestępczości, która staje się czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy. Uczestnicy projektu CYBERROAD (Development of the cyber crime and cyber terrorism research roadmap), finansowanego ze środków UE, pracowali nad nowymi sposobami walki z cyberprzestępczością i cyberterroryzmem.

Aby zrealizować te założenia, uczeni określili luki w badaniach, utrudniające poprawę bezpieczeństwa internautów i ogółu społeczeństwa. Oprócz analizy dostępnych technologii uczeni zbadali też koncepcje wykorzystywania sieci w życiu codziennym, takie jak internet rzeczy, a następnie przyjrzeli się integracji świata cyfrowego z życiem codziennym.

W badaniu wzięli udział naukowcy, przedstawiciele przemysłu, świata nauki, władz i organizacji pozarządowych, działający w obszarze cyberprzestępczości, cyberterroryzmu. Przedstawiono listę 18 pilnych zagadnień badawczych, ważnych z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa, a także opracowano plan działań dotyczących badań nad cyberbezpieczeństwem. Zakłada on między innymi stworzenie lepszych i skuteczniejszych rozwiązań technologicznych, umożliwiających wykrywanie ataków i zapobieganie im, przy uwzględnieniu aspektów prawnych i sądowych.

Wszystkie tematy przedstawiono w formie interaktywnej mapy online, dzięki czemu zainteresowały one nie tylko ekspertów, ale także zwykłych obywateli. Oznacza to ważny krok naprzód w zakresie podnoszenia świadomości na temat problemów cybernetycznych i sposobów na ich przezwyciężenie.

Rezultaty prac były również prezentowane na konferencjach, wystawach, warsztatach i targach. Dzięki szeregowi badań ankietowych uwzględniono opinie wielu ważnych interesariuszy, począwszy od użytkowników i naukowców, po organy ścigania i firmy telekomunikacyjne.

Plan przygotowany w ramach projektu CYBERROAD potwierdził już swoje znaczenie dla walki z przestępczością i terroryzmem w internecie, a także dla organizacji wysiłków związanych ze zwalczaniem nielegalnej działalności internetowej w Europie. Prace te niewątpliwie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa internautów.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Cyberprzestępczość, bezpieczeństwo w internecie, cyberterroryzm, CYBERROAD, egzekwowanie prawa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę