Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skuteczniejsza obserwacja i monitorowanie śródziemnomorskich wulkanów

Naukowcy połączyli różne dane obserwacyjne (z obserwacji naziemnych i satelitarnych), metody analityczne i modelowanie, aby poszerzyć wiedzę na temat zagrożeń geologicznych, takich jak erupcje wulkaniczne, w regionie Morza Śródziemnego.
Skuteczniejsza obserwacja i monitorowanie śródziemnomorskich wulkanów
Ponad trzy miliony ludzi jest narażonych na potencjalne zagrożenia wulkaniczne w rejonie Etny, Pól Flegrejskich i Wezuwiusza. Różnorodność typów i intensywności zjawisk wulkanicznych w tych wulkanach daje możliwość dokładniejszego poznania zagrożeń geologicznych.

Celem projektu MED-SUV (MEDiterranean SUpersite Volcanoes), finansowanego ze środków UE, było zoptymalizowanie istniejących systemów monitorowania, na przykład obserwacji Ziemi (EO), pod kątem procesów wulkanicznych. Naukowcy zbadali Etnę, Pola Flegrejskie i Wezuwiusza oraz przeanalizowali ich potencjalny wpływ na region Morza Śródziemnego.

Zespół opracował metody obserwacji, które umożliwiły połączenie danych z EO oraz z pomiarów miejscowych, a także stworzyli infrastrukturę cyfrową do wymiany danych. Uczeni określili parametry mające znaczenie dla procesów wewnętrznych zachodzących w wulkanach, aby scharakteryzować powierzchniowe procesy wulkaniczne podczas erupcji.

Zespół przeprowadził eksperymenty terenowe i laboratoryjne, w tym badanie sejsmiczne TOMO-ETNA oraz geochemiczną i geofizyczną analizę na Solfatara (Pola Flegrejskie).

Następnie opracowane rozwiązania przetestowano w badaniach na Polach Flegrejskich / Wezuwiuszu oraz Etnie, a także innych systemach wulkanicznych o podobnych właściwościach.

Badacze opracowali zasady potencjalnego wykorzystania danych oraz produktów naukowych i technologicznych i ich udostępniania. Opracowano infrastrukturę potrzebną do zarządzania danymi z różnych źródeł oraz stworzono portal internetowy umożliwiający łatwy dostęp do systemu i danych.

Powstała też udoskonalona metoda przetwarzania danych z radarów o aperturze syntetycznej, umożliwiająca wykrywanie i monitorowanie deformacji gruntu. Zintegrowano dane z EO i obserwacji in situ przy pomocy metod walidacyjnych, scalania danych i modeli matematycznych.

Rezultaty te będą miały istotne znaczenie dla europejskiego przemysłu dzięki umożliwieniu współpracy naukowców i małych i średnich przedsiębiorstw przy tworzeniu skuteczniejszych systemów obserwacyjnych. Materiały informacyjne, w tym raporty, ulotki i film wideo, są dostępne w internecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Morze Śródziemne, wulkany, zagrożenia geologiczne, MED-SUV, obserwacje Ziemi
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę