Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczniejsze zioła i przyprawy

Naukowcy z UE opracowali system do wykrywania i neutralizacji zanieczyszczeń w ziołach i przyprawach. Wśród opracowanych innowacyjnych rozwiązań można wymienić metody analizy niepowtarzalnych śladów chemicznych, metody chemometryczne i systemy odkażania, które wspólnie zapewniają lepszą ochronę.
Bezpieczniejsze zioła i przyprawy
Zioła i przyprawy, choć sprzedawane głównie w postaci suszonej, mogą zawierać bakterie i substancje szkodliwe. Ponadto, produkty takie często pochodzą spoza UE, co wiąże się z niebezpieczeństwem celowego skażenia.

Uczestnicy projektu SPICED (Securing the spices and herbs commodity chains in Europe against deliberate, accidental or natural biological and chemical contamination), finansowanego ze środków UE, zadbali o zabezpieczenie europejskich przypraw przed skażeniem.

Badania objęły ocenę ryzyka w łańcuchach dostaw, dokładniejsze zrozumienie właściwości zagrożeń biologicznych oraz wykorzystanie metod znakowania do wykrywania zmian chemicznych. Zespół udoskonalił też systemy powiadamiania i odkażania, a także techniki zapobiegania i reagowania.

Uczeni przeprowadzili analizę łańcuchów dostaw i sieci oraz badanie dotyczące konsumpcji, a także zbadali skażenie papryki. Opracowali skuteczną metodę pobierania próbek w celu oznaczania zanieczyszczeń chemicznych i bakteryjnych.

Udoskonalono metody inokulacji do sztucznej analizy i przeanalizowano zdolność do przeżycia bakterii w różnych ziołach/przyprawach. Przygotowano bazę danych dotyczących metod diagnostycznych, zoptymalizowano preparowanie próbek oraz umożliwiono odróżnianie żywych i martwych bakterii w próbkach. Zespół opracował i przetestował metody ilościowego i jakościowego oznaczania zanieczyszczeń biologicznych oraz przeprowadził próbę mająca na celu standaryzację diagnostyki.

Uczeni doszli do wniosku, że heterogeniczne matryce przypraw i ziół powodują wyśrubowanie konwencjonalnych technik oznaczania, dlatego konieczna jest ich adaptacja. Niektóre mikroorganizmy mogą przeżyć w ziołach i przyprawach całe miesiące a nawet lata. Proces ten zależy od gatunku, mieszanki przypraw / ziół oraz formy skażenia.

Najważniejszym efektem badania jest ulepszona diagnostyka. Techniki znakowania chemicznego, w połączeniu z chemometrią, okazały się skuteczne w potwierdzaniu autentyczności ziół i przypraw. Nowe techniki umożliwiły wykrywanie zafałszowanych produktów w sposób niespecyficzny. Metody takie, szczególnie te uważane za wysokoprzepustowe, sprawdziły się w badaniu autentyczności przypraw w całym łańcuchu dostaw.

Projekt SPICED umożliwił uzyskanie lepszych informacji na temat kwestii dotyczących bezpieczeństwa żywności, a także przyczynił się do podniesienia świadomości prawodawców w odniesieniu do ograniczeń danych w łańcuchach dostaw ziół i przypraw. Dzięki temu Europejczycy będą lepiej chronieni przed skażeniem żywności.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zioła, przyprawy, analiza niepowtarzalnych śladów chemicznych, chemometria, SPICED, zanieczyszczenie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę