Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Klastry badawczo-rozwojowe wspólnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa internetowego

Sieć klastrów biznesowych z różnych krajów Europy połączyła siły, aby badać i ulepszać bezpieczeństwo internetu i sieci bezprzewodowych.
Klastry badawczo-rozwojowe wspólnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa internetowego
Dynamiczny rozwój na rynku urządzeń bezprzewodowych, a także takich rozwiązań, jak internet rzeczy, coraz szerzej obejmuje informacje poufne i komunikację prywatną. W tym kontekście priorytetem jest bezpieczna transmisja danych, odporna na cyberataki, szpiegostwo czy ogólnie wszelką aktywność podejmowaną w złej wierze.

Celem finansowanego ze środków UE projektu BE WISER (Building enterprises – Wireless and internet security in European regions) była poprawa cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych i internetu w siedmiu europejskich regionach kluczowych z punktu widzenia handlu, badań i rozwoju (RTD). Zidentyfikowano sposoby na przezwyciężenie problemów technicznych we współpracy z tymi regionami, aby radykalnie poprawić bezpieczeństwo internetu i sieci bezprzewodowych.

Zespół zgromadził klastry, które mogą działać w synergii dzięki wykorzystaniu uzupełniających się dziedzin wiedzy. Celem prac było także wspieranie klastrów w pomaganiu innym grupom w zakresie RTD.

Aby tego dokonać, przeanalizowano mocne i słabe strony regionów. Zespół rozmawiał z naukowcami, przedsiębiorcami i prawodawcami, aby stworzyć wspólny plan działań i strategie na rzecz zwiększania szans biznesowych.

Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu jest stworzenie internetowego narzędzia Be Wiser Connect, służącego do wyszukiwania partnerów wśród 70 europejskich firm sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych. Udostępnia ono sekcję poświęconą najnowszym trendom w branży, a także liczne raporty pomagające w zwiększaniu bezpieczeństwa w internecie i sieciach bezprzewodowych. Jednocześnie, platforma internetowa Be Wiser informuje firmy o planowanych wydarzeniach w branży.

Efektem tej współpracy mają być nowe szanse rynkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, lepsza współpraca między klastrami, większa konkurencyjność oraz pełniejsza integracja z unijnymi programami ramowymi. Projekt BE WISER niewątpliwie przyczyni się do umocnienia wiodącej pozycji Europy na rynku rozwiązań bezprzewodowych, a także pomoże w uporaniu się z wyzwaniami opisanymi w agendzie cyfrowej UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo w internecie, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, BE WISER, RTD, agenda cyfrowa, S3, klastry, ECCP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę