Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Tworzenie sieci a rozwój

Naukowcy z UE spojrzeli na rozwój gospodarczy z perspektywy społecznej i tworzenia sieci. Wyniki badania wskazują na odwróconą zależność między różnicami w poziomie dochodów a złożonością produktów.
Tworzenie sieci a rozwój
W ramach finansowanego ze środków UE projektu CONNECTING-EU! (Network analysis of economic development and social cohesion in Europe) przeanalizowano strukturę sieciową rozwoju gospodarczego i spójności społecznej. Przy pomocy tej metody zespół przeanalizował miliony publikacji i patentów, a także dane dotyczące handlu międzynarodowego, z okresu od 1962 do 2010 r. Zbadano także czynniki strukturalne napędzające sieci innowacji i migrację wiedzy.

Ustalono, że kraje eksportujące złożone produkty cechują się mniejszymi różnicami poziomu dochodów niż kraje eksportujące prostsze wyroby. Wzrostowi złożoności ekonomicznej towarzyszy też spadek nierówności dochodów. Badacze wykazali też, że zmiany struktury produkcyjnej kraju przekładają się na zmiany nierówności dochodów. Tym samym sama polityka społeczna nie wystarcza do zmiany struktur produkcyjnych kraju, gdyż do tego potrzebne są także przemiany przemysłowe.

Zespół opracował narzędzie komputerowe umożliwiające uczonym z dowolnej dziedziny pomiar różnorodności i podobieństw złożonych systemów.

Książka CONNECTING-EU! zestawia tradycyjne poglądy na temat migracji z nowymi teoriami dotyczącymi obiegu talentów i sieci innowacji. Ustalenia wskazują, że migracja przynosi korzyści zarówno krajowi goszczącemu, jak i krajowi, z którego przybywają imigranci. Taka migracja może pobudzać przedsiębiorczość, poszerzanie kompetencji i rozwój gospodarczy, tworząc sytuację, w której wygrywają wszyscy. Konieczne jest jednak aktywne zarządzanie różnorodnością kulturową.

Naukowcy posłużyli się ścieżkami rozwoju zawodowego uczonych, aby przewidzieć ewolucję rezultatów badań prowadzonych przez osoby indywidualne, instytucje i kraje. Przygotowano mapy ukazujące powiązania między różnymi dziedzinami oraz to, w jakich dziedzinach osoby indywidualne i organizacje mogą specjalizować się w przyszłości. Mapy te pomagają europejskim prawodawcom w analizach porównawczych zalet poszczególnych ścieżek dywersyfikacyjnych dla badaczy i instytucji.

Informacje zgromadzone w projekcie umożliwią prawodawcom lepsze planowanie i sterowanie wzrostem gospodarczym.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Sieć, rozwój gospodarczy, złożoność produktów, CONNECTING-EU!, spójność społeczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę