Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EARLY RECOVERIES — Wynik w skrócie

Project ID: 623231
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie

Strategie rehabilitacji multisensorycznej po udarze

Udar jest wyniszczający i wymaga długoterminowej hospitalizacji oraz opieki nad pacjentem. Pilnie potrzeba bazujących na dowodach, standaryzowanych programów rehabilitacyjnych dla pacjentów po przebytym udarze, aby poprawić ich rokowania.
Strategie rehabilitacji multisensorycznej po udarze
Udar wywołujący zespół nieuwagi stronnej, tj. deficyt uwagi lub świadomości po jednej stronie ciała, wiąże się ze słabymi rokowaniami. Aby umożliwić czynnościowy powrót do zdrowia ofiar udarów, finansowani przez UE naukowcy z projektu EARLY RECOVERIES (Early multisensory rehabilitation of cognitive and perceptual functions for stroke patients with unilateral neglect) stworzyli i zoptymalizowali procedury wzmacniania uwagi metodą integracji multisensorycznej, aby leczyć zespół nieuwagi stronnej. Integracja multisensoryczna odnosi się do zdolności wykorzystania bodźców czuciowych pochodzących z wielu źródeł do polepszenia percepcji i uwagi.

Zespół nieuwagi stronnej, zwany również zespołem pomijania połowicznego, często wpływa na zdolność złożonego wyszukiwania i pamięć roboczą pacjentów. Jak dotąd większość badań była poświęcona jedynie skuteczności bodźców multisensorycznych w przypadku łatwych zadań. Jako że połączenie audiowizualne jest niejednoznaczne w złożonych zadaniach wyszukiwania i pamięci roboczej, naukowcy określili, jakie parametry bodźców wzmagają uwagę u zdrowych osób starszych. Stworzyli dwa schematy multisensoryczne dla tych najważniejszych przypadków: zadanie percepcyjnego szukania i zadanie z zakresu pamięci przestrzennej. Te zaawansowane metody psychofizyczne są adaptacyjne i zostały przebadane na dużej kohorcie pacjentów z przewlekłymi skutkami udaru.

Zespól EARLY RECOVERIES przystosował schematy multisensoryczne i zaimplementował na urządzeniach przenośnych, takich jak iPady, w celu wczesnej rehabilitacji poudarowej. Testy pomogły w ustanowieniu normatywnych poziomów uczenia u zdrowych osób starszych i pacjentów po udarze. Ukończono już zbieranie danych w przypadku wszystkich sześciu badań wstępnych i trwają prace nad artykułami do publikacji.

Skuteczność stymulacji multisensorycznej sprawdzono podczas dwóch badań klinicznych przypadku: pacjent z zaburzeniem neurodegeneracyjnym wpływającym na procesy percepcyjne, oraz pacjent po przebytym udarze, z wyraźną afazją oraz deficytami czytania i przetwarzania liczb.

Wyniki badania podkreślają wyraźne korzyści treningu ze stymulacją multisensoryczną dla pacjentów po przebytym udarze, cierpiących na zespół nieuwagi stronnej, jak i w innych przypadkach klinicznych. Już miesiąc po udarze zaobserwowano korzyści z treningu w kategoriach uczenia, dokładności i szybkości.

Metoda multisensorycznego treningu stworzona w ramach projektu EARLY RECOVERIES jest korzystna dla pacjentów z upośledzeniem uczenia, percepcji i poznania, jak również dla starzejącej się populacji. Implementacja kliniczna powinna umożliwić szybszy powrót do zdrowia, uzyskanie większej niezależności funkcjonalnej i poprawę jakości życia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Multisensoryczny, rehabilitacja, udar, zespół nieuwagi stronnej, EARLY RECOVERIES
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę