Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przetwarzanie informacji zapachowych w mózgu myszy

UE wsparła finansowo naukowców poszukujących sposobu kodowania informacji czuciowych w neuronalnych populacjach opuszek węchowych (OB) u myszy.
Przetwarzanie informacji zapachowych w mózgu myszy
Mózg jest organem o skomplikowanej budowie i mimo ogromnego postępu nauki, mechanizmy jego pracy w dalszym ciągu w większości pozostają tajemnicą. Naukowcy realizujący inicjatywę ODORLEARNINGCIRCUIT (Sensory learning-induced changes of neuronal population activity in the olfactory bulb of awake mice) zbadali, w jaki sposób informacje zapachowe są przetwarzane na drodze pomiędzy opuszkami węchowymi i wyspecjalizowanymi obwodami mózgowymi u czuwających myszy podczas zadań polegających na rozróżnianiu zapachów. Do opracowania mapy aktywności populacji neuronalnej wykorzystali mikroskopię dwufotonową.

OB zawiera dwie populacje neuronalne nazywane komórkami mitralnymi i kępkowymi, które otrzymują informacje zapachowe i przekazują je do mózgu. Aby rozróżnić te dwie populacje neuronalne w OB, naukowcy wykorzystali genetycznie zakodowane wskaźniki Ca2+ (GECI).

Wyniki badań ujawniły plastyczność zespołu zależną od stanu i typu komórki w opuszce węchowej z rozdziałem zależnym od wzoru złożonych informacji zapachowych poprzez równoległe szlaki czuciowe. Komórki mitralne i kępkowe rozróżniały zapachy w oparciu o ich zakresy stężeń. Co ciekawe, umiejętność rozróżniania zapachu przez zespół pozostawała stała w czasie, chociaż reprezentacja zapachu zespołu podlegała stałej dziennej reorganizacji.

Aktywne zadania uczenia rozpoznawania zapachów pozwoliły na odkrycie nieznanej do tej pory postaci długoterminowej plastyczności zespołu wyłącznie w populacji komórek mitralnych, która poprawiła umiejętność rozróżniania zapachów.

Ogółem wyniki ODORLEARNINGCIRCUIT mogą zostać wykorzystane do optymalizacji kodowania informacji w opuszkach węchowych. Poza fizjologią węchu, te metody mogą również zastać zaadaptowane do badania mechanizmów odpowiadających za pracę innych obwodów neuronalnych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Zapach, informacje czuciowe, opuszka węchowa, ODORLEARNINGCIRCUIT, plastyczność zespołu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę