Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sygnalizacja NF-κB w komórkach dendrytycznych

Komórki dendrytyczne są kluczowymi elementami wrodzonego układu odpornościowego, które są mobilizowane przy pierwszych oznakach infekcji. Zrozumienie biologii komórek dendrytycznych warunkuje możliwość ich wykorzystania terapeutycznego.
Sygnalizacja NF-κB w komórkach dendrytycznych
Komórki dendrytyczne pełnią kluczową rolę w procesie przekazywania informacji pomiędzy wrodzoną i adaptacyjną odpowiedzią odpornościową poprzez rozpoznawanie specyficznych wzorców molekularnych bakterii, wirusów, pasożytów i grzybów, wykorzystując do tego celu receptory rozpoznawania patogenów. Uruchomienie tych receptorów prowadzi do produkcji specyficznych cytokin, które z kolei prowadzą do różnicowania się komórek T. Kluczową rolę w regulowaniu tych cytokin odgrywa aktywacja i nuklearna translokacja kluczowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB. Enzym A20/TNFAIP3 modyfikujący ubikwytynę z kolei reguluje sygnalizację poprzez NF-κB.

Aby lepiej zrozumieć rolę A20 w biologii komórek dendrytycznych, naukowcy realizujący finansowany przez UE projekt A20 DC SUBSETS (Immune regulation of NF-kappaB in dendritic cell subsets by the ubiquitin editing enzyme A20) przeprowadzili sekwencjonowanie RNA następnej generacji komórek dendrytycznych bez A20 (KO), heterozygotycznych i typu dzikiego (WT). Wyniki wskazały na ekspresję prawie 2000 genów różnicujących biorących udział w różnicowaniu komórek Th17, aktywacji komórek B, przyciąganiu i wzroście neutrofili.

Eksperymenty in vitro z kokulturami komórek Th naiwnych i komórek dendrytycznych wskazały, że brak A20 kierował różnicowanie na linię Th17, podczas gdy komórki dendrytyczne WT powodowały powstawanie komórek Th2.

Naukowcy zbadali efekt braku A20 w kilku podzespołach komórek dendrytycznych i odkryli specyficzną rolę każdego podzespołu w utrzymywaniu homeostazy odpornościowej. Interesujący wynik uzyskano po usunięciu A20 w płucnych komórkach dendrytycznych w modelu astmy alergicznej i grypy. Zwierzęta te były chronione przed odpowiedziami układu odpornościowego związanymi z Th2, ale miały przewagę w zwalczaniu zakażenia grypą w porównaniu z myszami z grupy kontrolnej.

Podsumowując, działania zrealizowane w ramach projektu A20 DC SUBSETS znacznie poprawiły stan naszej wiedzy o biologii komórek dendrytycznych i zależnego od kontekstu znaczenia sygnalizacji NF-κB. Uzyskane wyniki mogą być podstawą dalszej analizy prowadzącej do zrozumienia kluczowych procesów dotyczących komórek dendrytycznych i opracowania konkretnych strategii celowych. Te ostatnie mogą przyczynić się do opracowania nowatorskich terapii przeciwko chorobom związanym z układem odpornościowym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

NF-κB, komórka dendrytyczna, podzespoły komórek dendrytycznych, A20/TNFAIP3, komórka T
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę