Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inne spojrzenie na prawa człowieka

Koncepcja praw człowieka w kulturze Zachodu oraz jej przecięcie z prawem międzynarodowym doprowadziło do opracowania nowych, bardziej globalnych i mniej zawężonych wniosków i teorii na ten temat.
Inne spojrzenie na prawa człowieka
Kwestia praw człowieka jest rozumiana różnie w różnych częściach świata, w szczególności w kontekście konstytucjonalizmu międzynarodowego. Finansowany przez UE projekt HUMCONST2013 (International protection of human rights as a constitutional issue: Promises, problems and prospects) miał za zadanie zbadać rolę praw człowieka w ramach teorii konstytucjonalizmu międzynarodowego. Naukowcy realizujący projekt podważyli zachodnią tendencję do konstytucjonalizmu prawa międzynarodowego i zaproponowali alternatywne teorie dotyczące praw człowieka.

W szczególności projekt rzucił nowe światło na badania międzydyscyplinarne w dziedzinie prawa międzynarodowego i granic języka. Badacze dokładnie zbadali związki pomiędzy sfera polityczną i teoriami konstytucjonalizmu globalnego. W ramach HUMCONST2013 zbadano również pozycję jednostki w prawie międzynarodowym, przeprowadzając historyczną i międzykulturową analizę konstytucjonalizmu globalnego.

Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim naukowcom udało się uzyskać wiele nowych informacji w tym temacie i opracować nowatorskie sposoby badania praw człowieka. W efekcie powstały nowe rozdziały w książkach i wiele nowych artykułów w renomowanych czasopismach. Wyniki prezentowane były również podczas konferencji na całym świecie.

Opublikowano również bardzo ciekawy artykuł na temat prywatnego sponsorowania uchodźców, przeznaczony zarówno dla decydentów jak i dla opinii publicznej. Wart podkreślenia jest również wkład członków projektów w transfer wiedzy podczas warsztatów dotyczących roli praw człowieka jako narzędzi poskramiania władzy.

Najważniejszym rezultatem HUMCONST2013 jest monografia dotycząca praw człowieka i konstytucjonalizmu międzynarodowego, która ma zostać opublikowana przez Cambridge University Press. Podsumowując, badanie to było niezwykle ważne i może pomóc w zrozumieniu przyszłych problemów dotyczących sprawowania władzy w skali globalnej.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Prawa człowieka, prawo międzynarodowe, konstytucjonalizm, HUMCONST2013, uchodźcy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę