Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wysiłki UE i Chin w celu opracowania czystszej i bardziej zielonej technologii dla lotnictwa

Komisja Europejska wyznaczyła ambitne cele dotyczące emisji, zużycia paliwa i hałasu, które mają zostać osiągnięte do roku 2050. Inicjatywa europejska zbadała w jaki sposób zielone technologie mogą pomóc w osiągnięciu tych celów.
Wysiłki UE i Chin w celu opracowania czystszej i bardziej zielonej technologii dla lotnictwa
W 2011 Rada Konsultacyjna w Zakresie Badań Aeronautycznych w Europie (ACARE) wyznaczyła trudne cele dla przemysłu lotniczego, które mają zostać spełnione do roku 2050 i dotyczą możliwości typowego nowego statku powietrznego w 2000. Obejmują one opracowanie technologii i procedur pozwalających na obniżenie emisji dwutlenku węgla przez statek powietrzny na pasażera na kilometr o 75%, hałasu o 65% i tlenków azotu o 90%. Aby spełnić te wymogi, prace nad opracowaniem zielonych technologii muszą skupiać się na trzech głównych obszarach: pojazd powietrzny, system transportu powietrznego i energie zrównoważone.

W tym celu finansowany przez UE projekt GRAIN 2 (Greener aeronautics international networking-2) skupił się na kilku obszarach technologii, w tym na ekologicznych technologiach przyszłości.

Partnerzy projektu zidentyfikowali i skupili się na czterech kluczowych bardziej zielonych technologiach (KGT), uznając je za najbardziej obiecujące dla lotnictwa bardziej przyjaznego dla środowiska. Są to technologie dotyczące napędu, fizyki lotu płatowca, materiałów i struktur przyjaznych dla środowiska oraz nawigacji i kontroli komunikacji.

Zespół GRAIN 2 określił obszary wspólnego zainteresowania RTD (badania, technologia i rozwój). Naukowcy zidentyfikowali najważniejsze tematy RTD dotyczące bardziej zielonych technologii i opracowali dokument określający stan każdej z kluczowych bardziej zielonych technologii.

GRAIN 2 umocnił współpracę pomiędzy partnerami z Chin i Europy w ramach KGT i przygotował konkretne działania RTD dla wspólnych propozycji do siódmego programu ramowego (7PR) i programu Horyzont 2020. Wspólnym działaniom w ramach sieci towarzyszyła również seria otwartych wydarzeń, podczas których upowszechniano wyniki prac. Obejmowały one grupy KGT, otwarte fora, warsztaty oraz krótki kurs, w którym uczestniczyli eksperci z dziedziny modelowania fizycznego, symulacji, optymalizacji oraz kontroli z Chin i Europy w różnych obszarach KGT.

Stworzono również platformę sieciową służącą do przechowywania i rozpowszechniania zebranych danych istotnych dla metod obliczeniowych i testów eksperymentalnych dla zastosowań multidyscyplinarnych w lotnictwie.

GRAIN 2 dał naukowcom z Chin i Europy cenną możliwość prowadzenia współpracy obecnie i w przyszłości w celu opracowania bardziej zielonych technologii dla przemysłu lotniczego.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Bardziej zielony przemysł lotniczy, lotnictwo, GRAIN 2, kluczowe bardziej zielone technologie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę