Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

GHOST — Wynik w skrócie

Project ID: 641495
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.6.
Kraj: Grecja
Dziedzina: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej optymalne funkcjonowanie inteligentnych miast dzięki Galileo

Wizja inteligentnych systemów transportowych w miastach staje się bodźcem do rozwoju wielu technologii — od pojazdów bezzałogowych do automatycznego wykrywania wypadków i projektów transportu bez świateł ulicznych. Konsorcjum GHOST tworzy własne rozwiązanie w tej dziedzinie: geolokalizacyjne migawki punktów zainteresowania (POI) informujące o nieprawidłowym funkcjonowaniu świateł ulicznych i pogorszeniu jakości jezdni.
Bardziej optymalne funkcjonowanie inteligentnych miast dzięki Galileo
Pomysł stojący za projektem GHOST (Galileo EnHancement as BoOster of the Smart CiTies) jest prosty, ale niezwykle skuteczny. Konsorcjum korzysta z istniejących rozwiązań transportu publicznego i łączy je w ramach portalu internetowego poprzez kamerę wyposażoną w odbiornik Galileo, eliminując dzięki temu konieczność dużych inwestycji w nowe technologie. Gotowy system robi zdjęcia wcześniej zdefiniowanym punktom zainteresowania i przesyła je na serwer przetwarzający obrazy, który automatycznie wykrywa nieprawidłowości i zgłasza je poprzez portal internetowy odpowiednim podmiotom.

"Na tym etapie projekt GHOST ma za zadanie głównie zgłaszać nieprawidłowości w działaniu świateł ulicznych oraz pogorszenie jakości jezdni, monitorować poziomy wypełniania publicznych śmietników oraz wykrywać wykroczenia związane z parkowaniem równolegle do już zaparkowanego przy ulicy samochodu lub parkowaniem na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych przez nieupoważnionych kierowców", mówi Emiliano Spaltro, partner zarządzający Alpha Consult, spółki odpowiedzialnej za rozpowszechnianie projektu oraz komunikację. "Oprócz tego zdefiniowane zostały bardziej zawansowane usługi, np. korzystanie z pasa dla autobusów lub wjazd do strefy płatnej miasta bez uiszczenia opłaty. Usługi te zostaną wdrożone podczas drugiego etapu opracowywania rozwiązania".

Projekt GHOST został zakończony w grudniu 2016 r., a wydarzeniem zwieńczającym całość prac było spotkanie w celu przeglądu gotowości do testów. Sesja demonstracyjna na żywo odbyła się przy użyciu autobusu dostarczonego przez jednego z partnerów projektu. "Wszyscy uczestnicy odbyli 20-minutową podróż autobusem po wcześniej wybranej trasie. Podczas jazdy podróżujący zaobserwowali osiem różnych punktów zainteresowania reprezentujących różne przypadki", wyjaśnia Srdjan Tadic, wiceprezes BITGEAR i koordynator ds. technicznych projektu GHOST.

Kluczowy atut tego systemu wynika z użycia nawigacji Galileo oraz możliwości wykonania całkowicie niezależnych migawek z marginesem błędu 1-10 metrów w zależności od wielkości punktu zainteresowania. W środowiskach miejskich o stale rosnącej gęstości populacji taki poziom usług można osiągnąć wyłącznie poprzez wykorzystanie technologii E-GNSS połączonej z czujnikami inercyjnymi przez filtry Kalmana, tj. korzystając z algorytmu posługującego się seryjnymi pomiarami pobranymi na przestrzeni czasu zastępujących jednorazowe pomiary, tak aby zwiększyć ich dokładność.

Innym kluczowym elementem testów w Belgradzie było użycie aplikacji przeznaczonej na smartfony opracowanej przez konsorcjum projektu. Aplikacja to ma być narzędziem, dzięki któremu konsorcjum dotrze do mieszkańców.

"Dzięki tej bezpłatnej i już dostępnej aplikacji mieszkańcy miast mogą dobrowolnie przyczyniać się do realizacji tych usług poprzez gromadzenie za pomocą smartfonów migawek geolokalizacyjnych w przypadku wykrycia nieprawidłowości w infrastrukturze miejskiej", wskazuje Spaltro. "Aktywny udział mieszkańców zwiększy skuteczność systemu i nada użytkownikom kluczową rolę w funkcjonowaniu usługi".

Dalsze kroki

Partnerzy projektu aktualnie pracują nad dopracowaniem planu biznesowego umożliwiającego wprowadzenie technologii GHOST na najbardziej obiecujące rynki. "Już nawiązano kontakt z kluczowymi osobami, a zainteresowane publiczne organy administracyjne już zostały zaproszone do projektu. Ponadto sieć komercyjna konsorcjum zostanie w dużym stopniu wykorzystana, tak aby umożliwić wprowadzenie technologii GHOST do przyszłych kontaktów", mówi Spaltro.

Oprócz administracji publicznej i mieszkańców, konsorcjum kieruje swoje działania do przedsiębiorstw gospodarki odpadami lub policyjnych wydziałów drogowych. Aby uniknąć potencjalnych problemów regulacyjnych, np. związanych z przepisami krajowymi z zakresie obrotu lub prywatności, w ramach projektu GHOST przeprowadzono ocenę ryzyka służącą opracowaniu listy ograniczeń w zakresie integracji oraz upewniono się, że nowy system jest zgodny z istniejącymi europejskimi standardami regulacyjnymi.

Poprzez wykorzystanie ruchu flotowego projekt GHOST oferuje konkurencyjny sposób na zwiększenie wydajności w funkcjonowaniu usług miejskich oraz monitorowaniu infrastruktury. Partnerzy projektu są przekonani, że system umożliwi szybsze wykrywanie przypadków parkowania równoległe do już zaparkowanego przy ulicy samochodu lub pogorszenia jakości jezdni, przez co ograniczy potencjalne korki, liczbę wypadków oraz poziom zanieczyszczenia powietrza.

"Dzięki przeprowadzonym testom terenowym oraz pozytywnym wynikom laboratoryjnym już teraz podejmujemy działania nad kontynuacją projektu GHOST, dzięki któremu system osiągnie 9. poziom gotowości technologicznej. Kolejnym krokiem, który podejmiemy, będzie udostępnienie pokładowego przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym, tak aby system mógł obsługiwać bardziej dynamiczne scenariusze, takie jak wykroczenia związane z zajęciem pasa dla autobusów lub wjazd do strefy płatnej miasta bez uiszczenia opłaty", podsumowuje Christoforos Kavadias, kierownik projektu TELETEL i koordynator ds. administracyjnych projektu GHOST.

Słowa kluczowe

GHOST, inteligentne miasta, wypadek, Galileo, punkt zainteresowania, migawka, oświetlenie uliczne, GNSS, smartfony, aplikacja, czujniki, pas dla autobusów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę