Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Korzyści dla społeczności dzięki technologii przetwarzania w chmurze

Finansowany ze środków UE projekt wygenerował nowy sektor rynkowy obejmujący usługi w chmurze, który umożliwia organom administracji, MŚP oraz mieszkańcom przeglądanie dostępnych aplikacji i wybieranie tych, które najlepiej realizują ich potrzeby.
Korzyści dla społeczności dzięki technologii przetwarzania w chmurze
O europejskich organach administracji publicznej często mówi się, że mają sztywne podejście organizacyjne. To powoduje, że obywatele i przedsiębiorcy mają trudności z ponownym wykorzystaniem dostępnych usług, trudno jest opracować nowe aplikacje, a samym urzędom ciężko jest przenieść usługi do nowych rozwiązań technicznych, np. zastosować przetwarzanie w chmurze.

Aby wyeliminować te ograniczenia, w ramach finansowanego ze środków UE projektu CLIPS opracowano wspólną platformę usług interoperacyjnych oraz powiązany model biznesowy. Działania te miały ułatwić wdrożenie publicznych usług opartych na technologii chmury generujących bezpośrednie korzyści dla obywateli.

"Projekt CLIPS to ważny krok w tworzeniu unijnej technologii chmury dającej znaczące korzyści nie tylko organizacjom publicznym na poziomie lokalnym i krajowym, ale również przedsiębiorcom z sektora MŚP oraz obywatelom", wyjaśnia koordynator projektu Lanfranco Marasso. "Ostatecznie widzimy, że projekt CLIPS odgrywa kluczową rolę w transformacji cyfrowej mającej miejsce w sektorze publicznym oraz budowie zrównoważonych ekosystemów".

Krok naprzód

Platforma udostępnia nowy sektor rynkowy obejmujący usługi w chmurze oraz mikrousługi umożliwiające organom administracji, MŚP oraz mieszkańcom przeglądanie dostępnych aplikacji; wybieranie tych, które najlepiej realizują ich potrzeby lub umożliwiają tworzenie własnych usług. Nowy sektor rynkowy również oferuje MŚP możliwość reklamowania i sprzedaży własnych usług. Może to być sposób na zachęcanie do udostępniania i ponownego użycia rozwiązań wcześniej opracowanych przez inne organy administracyjne.

"Projekt CLIPS został zasadniczo opracowany w celu wsparcia komunikacji pomiędzy administracją publiczną, mieszkańcami i przedsiębiorstwami z sektora MŚP", mówi Lanfranco Marasso. "Oznacza to, że administracja publiczna i przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na innowacji bez poświęcania dużej ilości czasu na utrzymanie swojej infrastruktury i technologii".

Korzyści dla mieszkańców

Już dziś widoczne są wymierne i bezpośrednie korzyści płynące z platformy. Na przykład, poprzez wdrożenie usług objętych platformą CLIPS w czterech miastach pilotażowych, tj. w Bremerhaven (Niemcy), Lecce (Włochy), Novi Sad (Serbia) i Santander (Hiszpania), projekt potwierdził przydatność usług chmurowych w przeprowadzce rodziny pomiędzy państwami członkowskimi UE.

"Biorąc pod uwagę wymogi administracyjne, takie jak usługi komunalne, edukację, lokalne podatki, opiekę socjalną, wdrożone programy pilotażowe pokazały, jak technologia chmury może uprościć świadczenie usług publicznych", mówi Roberto Di Bernardo, lider ds. technologicznych w projekcie. "W celu określenia i wdrożenia nowych usług opartych o technologię chmury opracowane zostało hybrydowe podejście, którego celem było utworzenie wzorcowego ekosystemu. Taki ekosystem miał być w założeniu łatwy do powielenia w całej Europie i miał promować interoperacyjność oraz zwiększać zaufanie klientów do usług opartych na chmurze".

W celu wsparcia inicjatywy inteligentnego miasta Santander w ramach projektu CLIPS opracowano usługę nabywania oficjalnych zaświadczeń w ramach spisu ludności — procedury, o którą najczęściej zwracali się mieszkańcy miasta Santander. W Bremerhaven projekt CLIPS ułatwił wdrożenie usługi opartej na chmurze polegającej na zgłaszaniu wniosków na przyjęcie dziecka do przedszkola. Usługa ta umożliwia osobom planującym przeprowadzkę do Bremerhaven wyszukanie pobliskiego przedszkola i złożenie wniosku jeszcze przed przeprowadzką.

"Projekt CLIPS sprzyja mobilności obywateli europejskich na polu administracji publicznej", mówi Roberto Di Bernardo. "Obywatele mogą wykorzystać krajowe dane logowania w aplikacjach administracji publicznej innych krajów oraz bezpiecznie przekazywać wrażliwe dane za granicę".

Architektura warstwowa

Aby przenieść dane z dotychczasowych systemów informatycznych administracji publicznej do rozwiązania chmury i umożliwić ich dalsze użycie, platforma CLIPS została oparta o koncepcję makrousługi (MS) korzystającą z platformy mikroproxy (MP) oraz podejścia hybrydowej integracji.

Platforma CLIPS składa się z trzech warstw i obejmuje warstwę infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy aplikacji jako usługi (PaaS) i oprogramowania jako usługi (SaaS). Ostatnia, najbardziej istotna warstwa łączy gotowe do użycia usługi oprogramowania SaaS, aplikację służącą do wdrożenia tradycyjnej warstwy PaaS oraz wygodny rynek do rozwoju aplikacji. Rozwiązanie obejmuje również warstwę służącą do zarządzania kwestiami bezpieczeństwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

CLIPS, przetwarzanie w chmurze, open source, inteligentne miasta, administracja publiczna, usługi publiczne, MŚP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę