Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Elementy składowe cyfrowej rewolucji administracji publicznej

Aby udostępnić ogólną infrastrukturę elektroniczną służącą realizacji szerokiej gamy usług publicznych, ambitny projekt e-SENS skorzystał z osiągnieć wcześniejszych projektów. Uproszczenie cyfrowych usług administracji oraz ograniczenie kosztów ich wdrożenia będzie korzystne dla mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji publicznych.
Elementy składowe cyfrowej rewolucji administracji publicznej
Podstawowe elementy składowe infrastruktury elektronicznej są aktualnie dostępne dla organów administracji publicznej oraz dostawców usług, umożliwiając im wdrożenie własnych usług internetowych bez konieczności opracowywania własnych rozwiązań technicznych. Kilku dostawców usług, w tym korporacje takie jak IBM i innowacyjne MŚP, korzysta z tych elementów składowych w celu opracowania własnego oprogramowania dla państw członkowskich, służb publicznych oraz organizacji. W ten sposób został utworzony nowy rynek usług elektronicznych, a opinie użytkowników z każdego sektora są pozytywne.

Cyfrowa łączność Europy

"Usługi cyfrowe różnią się w Europie, co jest przyczyną powstawania wielu barier dla transakcji transgranicznych", wyjaśnia koordynator projektu e-SENS Carsten Schmidt z Ministerstwa Sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. "Wcześniejsze projekty prowadziły do rozwiązania tego problemu poprzez skoncentrowanie się na jednym obszarze np. na świadczeniu elektronicznych usług zdrowotnych, mobilnych bądź sądowych. Celem projektu e-SENS jest połączenie wyników poszczególnych inicjatyw, wyeliminowanie barier oraz udostępnienie elementów składowych umożliwiających budowanie uniwersalnych rozwiązań pasujących do każdego sektora".

W okresie od kwietnia 2015 r. do marca 2017 r. wdrożono blisko 65 projektów pilotażowych w 18 krajach, tak aby udowodnić możliwość płynnego wdrożenia funkcji identyfikacji w usługach online (e-ID). Projekty te korzystały z wyników wcześniejszych projektów (np. STORK, PEPPOL, SPOCS, ePSOS i e-CODEX), w ramach których z powodzeniem utworzono techniczne elementy składowe instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) m.in. dla funkcji identyfikacji w usługach online czy doręczania dokumentów. Procedury administracyjne, takie jak dostęp do opieki zdrowotnej, zakładanie firmy i udział w przetargach w innym kraju, zostały przeprowadzone elektronicznie pomiędzy różnymi krajami.

Mając to na uwadze, utworzenie kompleksowych infrastruktur usług informatycznych (DSI) to obietnica dobrze zainwestowanych pieniędzy. Według przeprowadzonego badania, tylko poprzez ułatwienie transgranicznego dostępu elektronicznego do kartotek pacjentów można wygenerować oszczędności na poziomie 36 milionów euro. "To tylko kilka przykładów wymiernych korzyści, które możemy osiągnąć", mówi Carsten Schmidt.

Realizacja standardów UE

Inną ważną korzyścią jest to, że administracja publiczna i dostawcy usług korzystający z elementów składowych e-SENS do opracowania rozwiązań w zakresie elektronicznych doręczeń będą dysponować infrastrukturą realizującą wymagania techniczne regulacji unijnej w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Jest to kwestia, którą należy wziąć pod uwagę; podczas prac przygotowawczych nad dyrektywą eIDAS prowadzonych przez Komisję, organy administracyjne podkreślały konieczność wdrożenia rozwiązań do identyfikacji elektronicznej, które będą przyjazne dla użytkownika, wiarygodne oraz odpowiednie do wymiany dokumentów w różnych krajach.

Ponadto osiągnięcia projektu e-SENS zostaną wykorzystane podczas wdrożenia usług na dużą skalę finansowanych ze środków instrumentu CEF, którego inwestycje w infrastrukturę usług informatycznych sięgają poziomu 970 milionów euro w okresie 7 lat. Dzięki temu mieszkańcy, przedsiębiorstwa oraz organy administracji publicznej będą miały dostęp do usług transgranicznych, co będzie stanowiło ważny krok w budowaniu jednolitego rynku cyfrowego w Europie.

"Konsorcjum działające w ramach projektu e-SENS jest w stałym kontakcie z organizacjami, takimi jak instytuty normalizacyjne, organizacje prawa cywilnego oraz sieci handlowe, i przekazuje im informacje dotyczące technicznych elementów składowych oraz wyników projektu", mówi Carsten Schmidt. "Chcemy ułatwić tym organizacjom skuteczne korzystanie z proponowanych narzędzi we własnych przedsięwzięciach".

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

E-SENS, CEF, cyfrowy, infrastruktura, usługi publiczne, STORK, PEPPOL, SPOCS, E-CODEX
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę