Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Migracja do aplikacji w chmurze

Finansowany ze środków UE projekt STORM CLOUDS pomaga organom publicznym w przeniesieniu swoich usług do technologii chmury. Dzięki temu podmioty te uzyskają dostęp do narzędzi służących do tworzenia inteligentnych miast.
Migracja do aplikacji w chmurze
Koncepcja inteligentnych miast może co prawda mieć wysoki priorytet w unijnym programie politycznym, ale wdrożenie aplikacji koniecznych do obsługi złożonych aspektów życia w mieście jest trudnym wyzwaniem. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest realizacja strategii inteligentnych miast poprzez wdrożenie repozytoriów aplikacji promujących ponowne użycie oprogramowania, które zostało już wdrożone i przetestowane przez inne miasta.

Repozytoria udostępniane są w chmurze, umożliwiając instytucjom publicznym i dostawcom usług publicznych wybór i wdrażanie dowolnej liczby aplikacji realizujących różne funkcje miejskie. Finansowany ze środków UE projekt STORM CLOUDS umożliwia przejście do technologii chmury na potrzeby świadczenia usług publicznych poprzez utworzenie zbioru niezbędnych wytycznych i dobrych praktyk w zakresie bezpośredniego testowania w kilku miastach europejskich.

"Technologia chmury cieszy się dużym zainteresowaniem instytucji publicznych i polityków ze względu na wielkość oraz zakres usług", mówi kierownik projektu Agustín González-Quel. "Naszym celem jest opracowanie użytecznych wytycznych umożliwiających przyspieszenie tego procesu".

Według Agustína Gonzáleza-Quela, organizacje usługowe sektora publicznego mogą w szczególności skorzystać z technologii chmury ze względu na złożony charakter tych podmiotów, sztywną strukturę organizacyjną oraz znaczące ograniczenia finansowe. Ponadto organizacje te świadczą usługi w zróżnicowanych domenach technologicznych opartych o monolityczne modele architekturalne, których ponowne użycie nastręcza wiele trudności.

System STORM CLOUDS został przetestowany w czterech europejskich miastach: Agueda (Portugalia), Manchester (Zjednoczone Królestwo), Valladolid (Hiszpania) and Saloniki (Grecja). "Nie podejmowaliśmy prób definiowania architektury ani wdrażania samej chmury. Zamiast tego przyjrzeliśmy się z bliska procesowi migracji, tak aby lepiej zrozumieć obszary funkcjonujące poprawnie oraz wadliwie i podzielić się otrzymanymi wnioskami z potencjami użytkownikami", wyjaśnia Agustín González-Quel. "Architektura, chmura oraz aplikacje wykorzystane w tym projekcie to tylko środki służące osiągnięciu celu".

Infrastruktura chmury open source

W ramach eksperymentów przeprowadzonych w projekcie wdrożono dwie podobne infrastruktury chmury typu open source. Obie infrastruktury oparte były o wiodące produkty typu open source, a mianowicie OpenStack i CloudFoundry, oraz wiodące technologie kontenerów. Jedna chmura została wykorzystana do testowania i dostosowywania, a druga na potrzeby produkcji. Dodatkowo opracowane zostały skrypty automatycznej migracji pomiędzy obydwoma infrastrukturami.

"Taki układ rzeczy pozwolił nam na ocenę, jakie znaczenie ma oparcie infrastruktury chmury na standardowych produktach. Dzięki temu ewentualna migracja do innego dostawcy okazała się znacznie prostsza", mówi Agustín González-Quel. "Takie podejście chroni również inwestycje miasta — jeśli wystąpi problem z bieżącym dostawcą infrastruktury chmury, przejście do infrastruktury innego dostawcy nie jest już problemem".

Wytyczne i dobre praktyki

W oparciu o eksperymenty miejskie została opracowana w ramach projektu metodologia uwzględniająca wytyczne i dobre praktyki, które ułatwią miastom i instytucjom publicznym przeniesienie swoich zasobów IT do infrastruktury chmury. "Jedną szczególnie popularną funkcją dla użytkowników jest identyfikowanie częstych barier i dostęp do rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie tych barier", mówi Agustín González-Quel. Do innych wyników projektu należy opracowanie infrastruktury chmury opartej o produkty open source wspierające bieżące eksperymenty oraz testy, zestaw skryptów służących do automatyzacji wybranych bardziej technicznych zadań migracji oraz katalog dostępnych bezpłatnie aplikacji, z których miasta mogą korzystać do oceny wykorzystania usług w chmurze.

Agustín González-Quel zauważa jednak, że z wyników projektu korzystać będą nie tylko europejskie miasta. "Nasi partnerzy przemysłowi, w tym Hewlett Packard Enterprise, European Dynamics i Urenio-AUTH, już dysponują planami na komercjalizację wyników projektu i zaoferowanie usług wsparcia w zakresie migracji do chmury", mówi. "Bierze się również pod uwagę komercjalizację infrastruktury projektu. Można więc oczekiwać, że wkrótce różnej wielkości miasta będą migrować do chmury".

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

STORM CLOUDS, przetwarzanie w chmurze, open source, administracja publiczna, usługi publiczne, infrastruktura chmury
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę