Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa platforma ułatwia przeniesienie usług publicznych do chmury

Finansowane ze środków UE konsorcjum opracowało łatwą w użyciu platformę umożliwiającą administracji publicznej udostępnienie usług w chmurze, a także zwiększenie skuteczności tych podmiotów i skrócenie czasu reagowania na potrzeby mieszkańców.
Nowa platforma ułatwia przeniesienie usług publicznych do chmury
Administracja publiczna stoi w obliczu rosnącej presji, aby świadczyć wydajne usługi, realizować coraz bardziej rygorystyczne budżety oraz zachęcać użytkowników do korzystania z rozwiązań w chmurze. Wiele instytucji publicznych nie nabrało jeszcze zaufania do technologii chmury i ma wątpliwości dotyczące kosztów infrastruktury i wymogów technicznych.

Pozytywne wyniki

Aby rozwiązać ten problem, w ramach finansowanego przez UE projektu STRATEGIC opracowano i przetestowano nową platformę zaprojektowaną w celu ułatwienia administracji udostępnienia usług w chmurze, a następnie w celu wydajnego zarządzania tymi usługami. "Kluczowe funkcje obejmują interfejs graficzny ułatwiający służbom publicznym zarządzanie wszystkimi kwestiami związanymi z chmurą", wyjaśnia koordynator projektu, Nuria Rodríguez Domínguez z Atos w Hiszpanii. "Interfejs jest kierowany do użytkowników posiadających ogólną wiedzę techniczną. Platforma jest również elastyczna, pasuje do każdego rodzaju dostawcy i jest zgodna z całym ustawodawstwem".

Uczestnicy projektu STRATEGIC współpracowali blisko z administracją publiczną w wielu krajach i z powodzeniem zrealizowali projekty pilotażowe w Genui (Włochy), Stari Grad (gmina w Belgradzie, Serbia) oraz w London Borough of Camden w Zjednoczonym Królestwie.

"Dało to możliwość opracowania zupełnie nowych aplikacji, zreplikowania aplikacji już funkcjonujących w innych organach administracji publicznej oraz przeniesienia do chmury istniejących aplikacji", mówi Nuria Rodríguez Domínguez. "Na przykład w Camden realizowany jest proces zarządzania z wykorzystaniem niebieskich kart przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Opracowaliśmy więc aplikację udostępnioną w chmurze, która zarządza powiązanymi wnioskami. Jest to zupełnie nowe i innowacyjne rozwiązanie, które zostanie powielone w innych instytucjach administracyjnych w Zjednoczonym Królestwie ".

W gminie Stari Grad w ramach projektu opracowano aplikację chmurową służącą do zarządzania transgranicznym wydawaniem różnych zaświadczeń we współpracy z władzami w Genui oraz zainstalowano usługę pocztową dla pracowników. Ponadto administracja w Genui przeniosła do chmury aplikację służącą łatwiejszemu zakładaniu nowych firm. W ramach trzech projektów pilotażowych zrealizowano inicjatywę open data ułatwiającą publikowanie danych w chmurze.

Udział sektora publicznego

Po zakończeniu projektu zostaną podjęte działania w celu pełnej komercjalizacji platformy. Wraz z kolejnymi działaniami podejmowanymi przez konsorcjum organy publiczne będą mogły skorzystać z usług doradztwa, tak aby w pełni wykorzystać potencjał usług publicznych udostępnionych w chmurze.

"Zależy nam, aby służby publiczne wypróbowały tę platformę, a następnie podzieliły się swoim doświadczeniem z przyszłymi klientami", wyjaśnia Nuria Rodríguez Domínguez. "Chociaż nasze działania ukierunkowane są na administrację publiczną, krąg naszych potencjalnych klientów obejmuje również dostawców zasobów IT oraz dostawców aplikacyjnych usług chmurowych, którzy mogą następnie skorzystać z platformy do sprzedaży własnych aplikacji".

Ponadto projekt pozwolił podkreślić kilka kwestii ograniczających wdrożenie usług w chmurze w sektorze publicznym. "Zauważyliśmy, że niektóre administracje po prostu nie mają zaufania do technologii chmurowych", mówi Nuria Rodríguez Domínguez. "Potrzebna jest więc zmiana sposobu myślenia, a jednym z pozytywnych elementów naszego projektu było to, iż mniej zaawansowane technicznie administracje, takie jak Stari Grad, otrzymały w projektach pilotażowych możliwość nauki od bardziej doświadczonych instytucji, np. administracji w Camden".

Nuria Rodríguez Domínguez twierdzi również, że wdrożenie chmurowych usług publicznych na poziomie lokalnym i regionalnym nie jest możliwe bez odpowiedniego wsparcia na poziomie krajowym. "Większość miast nie ma środków na wdrożenie wymaganej infrastruktury", mówi.

Podczas realizacji projektu STRATEGIC określono również potrzebę uwzględnienia ograniczeń związanych z biurokracją administracyjną. "W administracji publicznej nie może być mowy o spontanicznej, nieplanowej pracy", mówi Nuria Rodríguez Domínguez. "Wszystko musi być wcześniej zaplanowane i musi istnieć przejrzysty plan wdrożenia określony z dużym wyprzedzeniem". Takie zalecenia są aktualnie przekształcane w końcowe rezultaty projektu, które ułatwią politykom oraz organom publicznym wdrożenie chmurowych usług publicznych w zrównoważony i ekonomiczny sposób.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

STRATEGIC, chmura, biurokracja, publiczny, IT, aplikacje chmurowe, usługi serwerowe w chmurze, programiści aplikacji, miasta, infrastruktura, ATOS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę