Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ECODISTR-ICT — Wynik w skrócie

Project ID: 608913
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Belgia
Dziedzina: Energia, Środowisko, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nowe oprogramowanie ułatwia ekologizację obszarów miejskich

Unijni naukowcy opracowali nowe narzędzia cyfrowe umożliwiające skoordynowanie działań dotyczących zrównoważonego rozwoju miast.
Nowe oprogramowanie ułatwia ekologizację obszarów miejskich
Ekologizacja miast jest kluczowym elementem walki ze zmianami klimatycznymi i zapewnienia bardziej przyjaznej środowisku przyszłości. Obecnie większość działań w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla i dbania o przyrodę w miastach prowadzonych jest na małą skalę. Obejmują one między innymi modernizacje budynków poprzez montaż energooszczędnych okien lub paneli fotowoltaicznych.

Jednakże dużo więcej można osiągnąć, jeśli zmiany te będą koordynowane na poziomie miejskim. Można na przykład wprowadzić miejskie systemy ogrzewania i poszerzyć otwarte tereny zieleni.

Finansowany przez UE projekt ECODISTR-ICT ma na celu zwiększenie koordynacji działań dzięki nowemu oprogramowaniu, które umożliwia zaangażowanie różnych podmiotów i wspólne planowanie bardziej przyjaznej środowisku społeczności miejskiej. „Pomyśleliśmy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu różnych podmiotów można będzie podjąć ekologiczne działania na szerszą skalę i jednocześnie ożywić gospodarkę, co zwiększy możliwości finansowe projektów” – mówi Han Vandevyvere, koordynator projektu ECODISTR-ICT z VITO EnergyVille w Belgii.

W ramach projektu naukowcy stworzyli nowe oprogramowanie open source zwane zintegrowanym systemem wspomagania decyzji – ECODISTR-ICT Integrated Decision Support System (IDSS). System jest dostępny po zalogowaniu dla mieszkańców i podmiotów decyzyjnych w danej dzielnicy miasta. System IDSS łączy główne podmioty decyzyjne w danej dzielnicy miasta i umożliwia im skoordynowanie swoich działań obejmujących modernizacje budynków i rewitalizację dzielnic.

Angażuje również mieszkańców poprzez internetowe narzędzia do przeprowadzania ankiet, dzięki którym można zebrać odpowiednie dane, na przykład dotyczące zużycia energii. Ponadto możliwe jest uwzględnianie opinii mieszkańców podczas decydowania o przyszłym kształcie dzielnicy dzięki narzędziom do głosowania.

Oprogramowanie ma być wspólną platformą danych uwzględniającą lokalny klimat, lokalną politykę i lokalną kulturę. W tym celu podmioty decyzyjne mogą ustalić swoje własne kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators, KPI), takie jak zużycie energii, możliwości finansowe lub dostępność terenów zieleni i wybrać, które narzędzia obliczeniowe zostaną dodane do oprogramowania.

„Platforma jednoczy użytkowników w jednym miejscu w sieci, pomaga przezwyciężać obecne podziały i tworzyć wizję dzielnicy. Analizuje koszty i zalety różnych opcji konstrukcyjnych przy planowaniu całego cyklu życia budynków” – wyjaśnia Vandevyvere.

Użytkownicy mający w programie status „ekspertów”, na przykład architekci i urbaniści, mogą tworzyć nowe scenariusze dla dzielnicy, używając narzędzi dostępnych w oprogramowaniu, takich jak edytor wykorzystujący mapy.

W ramach projektu oprogramowanie IDSS zostało wdrożone w pięciu różnych miejscach w Europie: Kiel – dzielnicy Antwerpii w Belgii, Rubroek w Rotterdamie w Holandii, Campanar w Walencji w Hiszpanii, Służewiec Przemysłowy w Warszawie w Polsce i Hovsjö w pobliżu Sztokholmu w Szwecji.

W każdym przypadku w ramach projektu zaprezentowano, w jaki sposób oprogramowanie ECODISTR-ICT IDSS może pomóc w planowaniu rewitalizacji miast. Badania w tych przypadkach potwierdziły również potrzebę wyznaczania celów dotyczących rewitalizacji miast, które będą dopasowane do konkretnych lokalizacji, w przeciwieństwie do podejmowania uniwersalnych działań dla wszystkich.

Partnerzy projektu obecnie szukają możliwości stosowania oprogramowania ECODISTR-ICT w projektach rewitalizacji miast w Europie i poza nią. W międzyczasie w ramach kilku projektów badawczych wyrażono zainteresowanie korzystaniem z IDSS jako narzędzia planowania urbanistycznego.

Mała grupa partnerów projektu planuje oferować usługę internetową ECODISTR-ICT jako komercyjną część projektu. Grupa zajmie się kwestiami związanymi z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym zakładaniem serwerów i oferowaniem wsparcia technicznego, tak aby przyszli użytkownicy IDSS, na przykład zarządcy miast, architekci i urbaniści, mogli skupić się na części merytorycznej.

Słowa kluczowe

ECODISTR-ICT, zrównoważone miasta, energia odnawialna, ekosystemy, natura, rewitalizacja miast, planowanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę