Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Szkicowanie akustyczne staje się technologicznie zaawansowane

Nowa metoda "szkicowania" akustycznego pomaga artystom i projektantom rozwinąć innowacyjność i kreatywność. Omawiana technologia może być szczególnie interesująca w przypadku zastosowań, takich jak pojazdy wyposażone w napęd elektryczny, gry komputerowe oraz interfejs człowiek - komputer.
Szkicowanie akustyczne staje się technologicznie zaawansowane
Kreatywność podlega dynamicznym zmianom wraz z nadejściem technologii cyfrowej, która wzbogaciła nie tylko ewoluujący świat sztuki, lecz również zastosowania praktyczne, takie jak komunikacja, gry komputerowe oraz interfejs komputerowy. O ile niegdyś szkic można było wykonać wyłącznie metodą ołówka i papieru, komputery dostarczyło nieprzebranych sposobów artystycznej ekspresji.
Jednym z względnie świeżych sposobów takiego wyrazu artystycznego jest wykorzystanie zachowania akustycznego obiektów w pracy twórczej. Takie było zamierzenie innowacyjnego projektu finansowanego z funduszy unijnych, zwanego SKAT-VG (Sketching audio technologies using vocalizations and gestures). Celem wyjaśnienia -”jeśli Bob chce przekazać Alice, jak brzmią skrzypiące drzwi, może to ubrać w słowa lub, bardziej bezpośrednio, może naśladować ten dźwięk za pomocą własnego głosu, ewentualnie przy udziale gestykulacji” - mówi koordynator projektu Davide Rocchesso, reprezentujący Università Iuav di Venezia. „Ludzie sprawnie naśladują dźwięki za pomocą swego głosu i gestów, w szczególności te, które ciężko oddać słowami” - tłumaczy.

Prace w ramach projektu SKAT+VG ogniskowały się wokół wykorzystania tych naturalnych zdolności w dziedzinie projektowania dźwięków. Podstawowa idea z technicznego punktu widzenia polega na wypracowaniu technologii cyfrowego zapisu szkicu dźwięku. „W punkcie wyjścia maszyna wyizolowuje parametryczny model dźwięku z zapisanego szkicu głosowego, na którym można następnie dokonywać manipulacji za pomocą głosu i gestów, jak również poprzez konwencjonalne pokrętła i suwaki na konsoli, aby wygenerować wyszukane kreacje akustyczne” - wyjaśnia Rocchesso.

Aby osiągnąć zamierzony cel, zadbano, by w zespole projektowym znaleźli się eksperci z wielu uzupełniających dyscyplin, w tym psychologii kognitywnej, analizy gestykulacji, uczenia maszynowego, rozwijania aplikacji dźwiękowych, emisji głosu i projektowania interfejsów. Zespół zbadał, jak ludzie wykorzystują gesty i wokalizy do oddania dźwięku, oceniając podejścia obecne w projektowaniu dźwięków, uczenie maszynowe i narzędzia do szkicowania.

W podsumowaniu, szkicowanie dźwięków można uznać za nowe medium, które może wspomóc artystów w innowacji i twórczości. „Artyści i projektanci dźwięku są zaangażowani w tworzenie złożonych produktów, takich jak gry, filmy czy samochody” - mówi Rocchesso. „Przy odpowiednim wsparciu technologii SKAT-VG, szkicowanie głosu zwiększa kreatywność i ułatwia przekaz idei dźwiękowych”.

W trakcie projektu, artyści wspólnie pracowali i eksplorowali możliwości, jakie dają im techniki szkicowania dźwięku. „Kilkoro projektantów dźwięku zmieniło praktyki robocze, by włączyć do swego arsenału szkicowanie wokalne” - mówi Rocchesso. „Odkryli, jak bardzo znakomitym środkiem jest skojarzenie głosu z gestami przy pracy nad projektowaniem dźwięków”.

W istocie, umożliwienie projektantom wykorzystania głosu i rąk do bezpośredniego szkicowania akustycznych aspektów obiektu ułatwia wydobycie funkcjonalnych i estetycznych możliwości dźwięku. „Dźwięk bez wątpienia przyczynia się do estetycznej natury produktu i często staje się kluczowym czynnikiem, decydującym o jego użyteczności i bezpieczeństwie” - potwierdza Rocchesso.

Interesującym obszarem wykorzystania technologii są pojazdy z napędem elektrycznym, które wymagają bogatego repertuaru dźwięków, by zapewnić bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Równie interesującym obszarem zastosowania są interfejsy komputerowe, np. w grach komputerowych, w których również można by zaprząc technologię SKAT-VG, by ściślej powiązać dźwięki z działaniami. Mówiąc wprost, „szkice, czy to w odniesieniu do dźwięku, czy innego aspektu produktu, są również środkiem uwalniania i komunikowania kreatywnych pomysłów” - mówi Rocchesso.

Projekt pogłębił zrozumienie tego, jak są tworzone i postrzegane wokalizy, a w szczególności - imitacje wokalne. Rzucił światło na rolę, jaką odgrywa gestykulacja w uzupełnianiu komunikacji głosowej, co może być użyteczne w wielu zastosowaniach. Omawiana nowa i innowacyjna technologia może doprowadzić do powstania bezpieczniejszego, bogatszego i bardziej stymulującego świata.

Słowa kluczowe

Szkicowanie akustyczne, gra komputerowa, szkic głosowy, artysta dźwięku, interfejs
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę