Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Prześwietlanie much plujek na potrzeby kryminalistyki

Entomologia sądowa pozwala określić czas śmierci człowieka na podstawie wieku obecnych w ciele owadów żywiących się tkanką. Poprawa algorytmów szacowania wieku much plujek pozwoli zwiększyć dokładność badań kryminalistycznych.
Prześwietlanie much plujek na potrzeby kryminalistyki
Czasu zgonu można precyzyjnie obliczyć na podstawie czasu trwania okresu larwalnego owadów. Niestety, badania oparte na stadium poczwarki, w którym larwa przeobraża się w dorosłego owada, są bardzo ograniczone. Stadium to, trwające połowę całkowitego czasu rozwoju, jest ważnym czynnikiem przy ustalaniu daty śmierci metodą entomologiczną.

W finansowanym ze środków UE projekcie MORPHIC (Methods of researching pupal history involving CT-scanning: A novel approach to death time estimations) wykorzystano najnowsze technologie, takie jak mikrotomografia komputerowa (mikro-CT) i komputerowa rekonstrukcja 3D, zapewniające rozdzielczość niezbędną do opisania wewnętrznych i zewnętrznych zmian rozwojowych owadów.

W celu zidentyfikowania zmian fizycznych w zakresie przekraczającym wyniki poprzedniego projektu zespół MORPHIC zwiększył rozdzielczość czasową. Dzięki temu udało się uzyskać ważne dane dotyczące rozwoju kilku układów narządów.

Wyniki wskazują, że w różnych temperaturach i dla różnych gatunków much plujek czas rozwoju jest stały, metoda ta, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym, może więc być stosowana do określania wieku poczwarek. W ujęciu jakościowym badane są kluczowe czynniki morfologiczne, zaś w ujęciu ilościowym – liczba wykształconych układów narządów.

W ramach projektu MORPHIC udało się opracować bardziej niezawodną platformę do szacowania czasu zgonu metodą entomologiczną. Uzyskane wyniki zostały opublikowane w czasopismach naukowych oraz dołączone do narzędzi sieciowych. Do czasopism tych należą m.in.. International Journal of Legal Medicine, Journal of Medical Entomology oraz Royal Society of Open Science.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mucha plujka, entomologia sądowa, określanie czasu zgonu, stadium poczwarki, MORPHIC, mikrotomografia komputerowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę