Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ zmian klimatu na stepy

Analiza wpływu mających miejsce w przeszłości zmian w środowisku naturalnym może dostarczyć cennych danych na temat reakcji kluczowych gatunków na zmiany klimatu. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy zbadano najważniejsze gatunki wpływające na ewolucję stepów i odkryto, jak wykorzystać przeszłe wydarzenia do przewidywania oddziaływania przyszłych zdarzeń na środowisko naturalne.
Wpływ zmian klimatu na stepy
Stepy to największe biomy lądowe – złożone formacje biologiczne powstałe na obszarach o określonym klimacie, istniejące na każdym kontynencie z wyjątkiem Antarktydy. Na tych bogatych i różnorodnych biologicznie regionach pokrywających niemal jedną trzecią powierzchni Ziemi dominują trawy z rodziny wiechlinowatych i stokrotek z rodziny astrowatych.

Obecnie istnienie europejskich stepów jest zagrożone – w wyniku spowodowanych przez człowieka zmian klimatycznych znikają one z zastraszającą szybkością. Zrozumienie historii ewolucji stepów w świetle przeszłych zmian biotycznych i abiotycznych pomoże chronić je w przyszłości.

Celem projektu GRASSLANDS (The evolution of the grassland biome: exploring past events to predict future scenarios) było opracowanie szczegółowych informacji o pochodzeniu i rozprzestrzenianiu się biomów stepowych w drodze analizy głównych występujących tam gatunków. Zastosowane podejście łączone obejmowało niezależną analizę sekwencji DNA oraz ponowne zbadanie zapisów kopalnych wykorzystanych jako znaczniki czasowe.

Naukowcy znaleźli dowody na rozprzestrzenianie się jednocześnie wielu gatunków traw i stokrotek podczas największego spadku poziomu dwutlenku węgla w atmosferze w okresie późnego oligocenu. To odkrycie pozwoli lepiej zrozumieć historie ewolucji roślin z rodziny wiechlinowatych i astrowatych. Ponadto pomoże wyjaśnić, w jaki sposób rośliny kwitnące stały się dominującym elementem niemal każdego ekosystemu lądowego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biom, wiechlinowate, astrowate, zmiana klimatu, GRASSLANDS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę