Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BUILD-CYCLE — Wynik w skrócie

Project ID: 321992
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Turcja
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Energia, Środowisko, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Platforma 3D do optymalizacji planów i kontroli budowy

Względnie nowa technologia – modelowanie informacji o budynku (BIM) – może znacznie usprawnić zarządzanie budową. Celem unijnej inicjatywy było wykorzystanie jej zalet do planowania i kontroli budowy w zintegrowanym środowisku 3D.
Platforma 3D do optymalizacji planów i kontroli budowy
Dzięki połączeniu wszystkich funkcji powiązanych z projektowaniem i samą budową w jednym miejscu modele informacji o budynku pomogą zwiększyć produktywność branży budowlanej. Jednakże w modelowaniu BIM dalej brakuje wydajnych narzędzi do analizy procesów na etapie budowy. Oparta na modelu, szczegółowa i realistyczna analiza projektu budowlanego pozwoli lepiej ocenić alternatywy i podjąć odpowiednie decyzje.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu BUILD-CYCLE (Integrated analysis and visualization for advanced construction planning and controls) podjęli prace nad poprawieniem metod analizy procesów budowlanych i stworzyli uniwersalną platformę symulacyjną o zintegrowanych zasobach, wykorzystującą trójwymiarowe modele BIM.

Zespół badawczy opracował agentowy model do symulacji zasobów realizacyjnych, w którym do każdej ekipy i każdego większego sprzętu budowlanego przypisane są określone cele i wytyczne. Proste i logiczne reguły zarządzania dostępnymi zasobami umożliwiają realizację prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Korzystając z metod geometrycznych, zespół BUILD-CYCLE powiązał złożone sekwencje prac obejmujące wiele różnych robót z całymi fragmentami budynku w modelu BIM. Następnie zespół przeanalizował powstały model budynku metodą symulacji hybrydowej stanowiącej połączenie symulacji zdarzeń dyskretnych (roboty budowlane) i symulacji agentowej (zasoby).

W celu zintegrowania obu technologii – modelowania i symulacji – opracowano innowacyjne, prototypowe oprogramowanie. Powstała platforma 3D umożliwia projektantom importowanie danych z modeli BIM oraz harmonogramów stworzonych w powszechnie dostępnych programach oraz interaktywne definiowanie zasobów i ich parametrów. Użytkownik platformy może stworzyć alternatywne metody, sekwencje pracy i zasoby, jak również oszacować postępy oraz czas i koszty realizacji przedstawione w postaci wartości łącznych, wykresów i trójwymiarowych wizualizacji. Dodatkowo platforma obsługuje rozszerzenie do definiowania nowych ekip i sprzętu, aktualizacji parametrów zasobów oraz tworzenia nowych scenariuszy budowy.

Badaczom udało się wykazać, że wykorzystanie połączonych technologii modelowania i symulacji może przynieść korzyści zarówno na etapie analizy alternatyw przed rozpoczęciem budowy, jaki i podczas tworzenia krótkoterminowych harmonogramów opartych na zasobach i modelach BIM.

Platforma i metody opracowane w ramach projektu BUILD-CYCLE pomogą bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby projektu budowlanego. Pozwoli to poprawić organizację czasową, ograniczyć koszty i zużycie energii oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych podczas budowy.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Model informacji o budynku, planowanie budowy, analiza procesów, BUILD-CYCLE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę