Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ADONIS — Wynik w skrócie

Project ID: 632446
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Francja
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Transport, Środowisko, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nowoczesne technologie poprawiające parametry materiałów izolacyjnych stosowanych w silnikach lotniczych

Przyczyną kilku poważnych wypadków lotniczych było uszkodzone okablowanie, z tego powodu konieczne jest opracowanie nowej izolacji do przewodów elektrycznych. W ramach unijnej inicjatywy zaproponowano nowe metody wyboru i badania materiałów izolacyjnych do przewodów znajdujących się w silnikach.
Nowoczesne technologie poprawiające parametry materiałów izolacyjnych stosowanych w silnikach lotniczych
Opracowanie nowego rodzaju izolacji odpornej na obciążenia mechaniczne i działanie substancji chemicznych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa lotów. Materiały izolacyjne do kabli używanych w silnikach muszą być skuteczne, wytrzymałe i mało podatne na trudne warunki otoczenia.

W związku z tym uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu ADONIS (Analyzing durability of insulating materials) przeanalizowali zachowanie materiałów do izolacji elektrycznej w niesprzyjających warunkach panujących w silnikach lotniczych oraz w ich pobliżu.

Prace rozpoczęto od zapoznania się z literaturą dotyczącą materiałów izolacyjnych i właściwości elektrycznych połączeń. Pomogło to wybrać metody analizy odpowiednie do badania ewolucji właściwości i określić jasne wytyczne w zakresie oceny materiałów izolacyjnych.

Partnerzy projektu scharakteryzowali i przebadali kilka różnych materiałów. Do ich oceny wykorzystano m.in. metod analizy termicznej. W ramach projektu ADONIS wybrane materiały izolacyjne zostały poddane starzeniu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków eksploatacji, w tym były zanurzane w różnych płynach, takich jak olej, płyny hydrauliczne czy inne ciekłe produkty specjalistyczne.

Wyniki badań procesu starzenia pomogły zidentyfikować najbardziej odporną żywicę, którą z powodzeniem można wykorzystywać w silnikach lotniczych. Udało się również wybrać najlepsze materiały do stosowania w systemach odladzania wirników opracowanych na potrzeby inicjatywy Czyste niebo.

Badacze stworzyli również innowacyjną procedurę testowania i doboru materiałów izolacyjnych zależnie od środowiska pracy.

Projekt ADONIS pozwolił znacząco rozwinąć technologie wyboru i oceny parametrów izolacji użytkowanych w trudnych warunkach. Te innowacyjne technologie badawcze z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w sektorze lotniczym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Materiały izolacyjne, silniki lotnicze, izolacja kabli, okablowanie silników, ADONIS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę